آدرس و تماس شرکت های پست بین المللی

021-84079 خ وزرا نبش خ 21پ 137 آدرس پست دي اچ ال 84089 84079 پست دي اچ ال واقع در فرودگاه مهر آباد – ساختمان شماره 2 پست دي اچ ال 82444 فکس:88658115 خ ظفر مابین افریقا و ولیعصر پلاک 246 ساختمان تی ان تی TNT آدرس پست در این صفحه جهت استفاده مراجعین ترجمه و دارالترجمه ادرس پست های بین المللی قرار داده شده است