اداره بین الملل بانک رفاه کارگران

88059231 م ونك ، خ ملاصدرا ، خ شيراز شمالي پ 40 بانك رفاه – اداره روابط بين الملل پرینت حساب و گواهی حساب بانک رفاه کارگران جهت تایید ترجمه رسمی لازم است توسط اداره بین الملل بانک پاسارگاد به ادرس فوق تایدد شود
تلفن تماس: 
88059231
آدرس: 
م ونك ، خ ملاصدرا ، خ شيراز شمالي پ 40