اداره بین الملل بانک رفاه کارگران جهت دریافت ترجمه پرینت حساب

 

ترجمه تمکن مالی ترجمه پرینت حساب بانک رفاه کارگران

88059231

م ونك ، خ ملاصدرا ، خ شيراز شمالي پ 40

بانك رفاه – اداره روابط بين الملل

پرینت حساب و گواهی حساب بانک رفاه کارگران جهت تایید ترجمه رسمی لازم است توسط اداره بین الملل بانک پاسارگاد به ادرس فوق تایدد شود

تلفن تماس
88059231
آدرس
م ونك ، خ ملاصدرا ، خ شيراز شمالي پ 40