اداره بین الملل بانک پارسیان

88981732-3 فرحزادی ، نبش زرافشان ، بانك پارسيان بانك پارسيان پرینت حساب و گواهی حساب بانک پارسیان جهت تایید ترجمه رسمی لازم است توسط اداره بین الملل بانک پاسارگاد به ادرس فوق تایدد شود
تلفن تماس: 
88981732-3
آدرس: 
فرحزادی ، نبش زرافشان ، بانك پارسيان