ترجمه-دانمارکی-فارسی

ترجمه زبان دانمارکی به زبان فارسی

ترجمه دانمارکی به فارسی 

ترجمه تخصصی و آنلاین زبان دانمارک و برعکس 

ترجمه زبان دانمارکی به فارسی تهران ترجمه عمومی متن و تخصصی دانمارکی

 

ترجمه دانمارکی به فارسی رشته های تحصیلی علوم اقتصادی و تجارت الکترونیک بهترین ترجمه  دانمارکی به فارسی مدیریت صنعتی ومدیریت بازرگانی  ترجمه آنلاین و فوری دانمارکی به فارسی   علوم اجتماعی و جامعه شناسی و زبان و ادبیات عربی و زبانشناسی.

ترجمه  دانمارکی به فارسی مقالات فرهنگ و هنر، فلسفه الهیات و ادیان، تاریخ و حقوق بین الملل و حقوق جزا و جرم شناسی تحویل فوری ترجمه  دانمارکی به فارسی علوم تربیتی و آموزشی وعلوم سیاسی و روابط بین الملل و علوم ارتباطات و روزنامه نگاری.

ترجمه متون دانمارکی رشته مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات و انتقال تکنولوژی، علوم کامپیوتر و شبکه، عمران و جغرافیا و زمین شناسی و ژئوفیزیک، مهندسی شیمی معدنی و فرآوری مواد معدنی.

ترجمه دقیق دانمارکی به فارسی مقاله مهندسی مواد و شکل دهی فلزات، جوشکاری خوردگی، ریخته گری، سرامیک و بیومواد،  نانو تکنولوژی، فیزیک، میکروبیولوژی، آمار و مهندسی برق: قدرت، کنترل.

ترجمه رسمی دانمارکی به فارسی 
ترجمه دانمارکی / فارسی غیر رسمی