ترجمه-سرفصل-بهداشت-محیط

ترجمه سرفصل بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط

ترجمه سیلابس رشته بهداشت گرایش حرفه ای و محیط و مبارزه با بیماری

tarjomeh sarfasle behdashe mohit
دانشجویان و فارغ التحصیلانی که نیاز به ترجمه سرفصل (شرح دروس ) رشته بهداشت عمومی و بهداشت خانواده مبارزه با بیماری ها و بهداشت محیط و محیط زیست و مدیریت بیمارستان دارند به اطلاع می رساند  در دارالترجمه داریان غالب این سیلابس ها را در زبان انگلیسی به صورت اماده دارد و اون دسته سرفصل هایی رو هم که ندارد  به صورت فوری به زبان های روسی ،عربی و انگلیسی و فرانسه و آلمانی ترجمه می کند و به تایید مراجع ذیربط می رساند
(Health and Environmental Health and Hospital Management )