ترجمه-سرفصل-زیست-شناسی

ترجمه فوری سرفصل کارشناسی زیست شناسی

(سیلابس)/ترجمه شرح درس دانشگاهی رشته زیست شناسی 

syllabus karshenasi zist shenasi 

ترجمه دقیق و فوری سرفصل زیست شناسی گرایش های سلولی و مولکولی در دفتر داریان، بهتربن و دقیقترین ترجمه ی سرفصل کارشناسی زیست شناسی گرایش بیولوژی و گرایش های  گیاهی و جانوری در دارالترجمه رسمی داریان

شما مشتری گرامی از روی سایت وزارت علوم و یا دانشگاه خود اصل فارسی سرفصل درس را دانلود نموده و به ایمیل داریان ارسال نمایید تا پس از ترجمه به شما تحویل دهیم فقط دقت کنید که سال ورود شما به دانشگاه با سال تصویب سرفصل همههنگ باشد تا دروس مطابق انچه باشد که شما خوانده اید

شرح دروس دانشگاهی رشته های  مختلف زیست شناسی به زبان انگلیسی
(Translation of Syllabus of AS, BS and MS of Biology (Cellular and Molecular Biology in Two Fields and in 7 Fields), (General Biology, Teaching, Genetics, Microbiology, Plant, Animals)