ترجمه سرفصل مهندسی معماری هنر سیلابس کارشناسی ارشد

 

ترجمه سرفصل های هنر و معماری / دارالترجمه سرفصل 

 

ترجمه ترجمه سرفصل دروس کارشناسی معماری

 

سرفصل های گروه هنر و معماری و ترجمه سرفصل دروس  فوق دیپلم (کاردانی)و لیسانس (کارشناسی) و فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) مهندسی معماری به زبان انگلیسی ،ترجمه سرفصل دروس رشته تحصیلی گرافیک و ترجمه سرفصلهای رشته نقاشی  در دارالترجمه داریان به زبان های فرانسه وانگلیسی و اسپانیایی و دیگر زبان ها .
(
َTranslation fo Syllabus of Architectural Engineering, Painting, Graphics) 

ارائه ترجمه انگلیسی سرفصل دروس مهندسی معماری و رشته های هنری گرافیک و نقاشی  فوری به صورت آنلاین  24 ساعته جهت ارائه به سفارت ایتالیا آلمان ،یونان ویا هر سفارتی  برای کلیه رشته های پزشکی، مهندسی و گروه هنر و معماری و نیز جهت داوطلبان رشته پرستاری برای مهاجرت و ادامه تحصیل خارج