ترجمه-سرفصل-پزشکی-تخصصی-چشم-پزشکی

ترجمه ( سیلابس ) سرفصل های دکترای پزشکی,پزشکی عمومی 

ترجمه فوری سیلابس و سرفصل های دکترای پزشکی و طب عمومی و سرفصل دکترای تخصصی چشم پزشکی و ترجمه سیلابس دکترای تخصصی زنان، ترجمه فوری سرفصل های دکترای پزشکی و سرفصل دوره دستیاری و تخصصی کاردیولوژی (قلب و عروق) در دارالترجمه داریان در کمترین زمان ، با هزینه کم به زبان انگلیسی و فرانسه به صورت رسمی
(Doctoral Course in General Medicine, Ophthalmology, Gynecology and Course Description)