ترجمه-سیلابس-رادیولوژی-سرفصل-کاردانی-کارشناسی-ارشد

 

ترجمه سرفصل دروس کاردانی رادیولوژی و کارشناسی 

ترجمه رسمی سرفصل کاردانی رادیولوژی (تشخیص طبی)، ترجمه سرفصل کارشناسی رادیولوژی (تشخیص طبی) و ترجمه سرفصل 
کارشناسی علوم رادیولوژی و رادیوتراپی (سرفصل های فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس رادیولوژی) در دارالترجمه داریان به صورت فوری به زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی و عربی 
(Translation of Syllabus of AS and BS and MS of Radiology (Medical Diagnostics, Radiotherapy