ترجمه فارسی کردی

 

ترجمه فارسی به کردیترجمه فارسی به کردی

ترجمه فارسی به کردی  اسناد و مدارک و قراردادها و متون حقوقی به صورت رسمی در دفتر داریان

داریان مترجم همراه  شما در کردستان -داریان مترجم امین شما برای ترجمه کردی بروشور و تبلیغات و کاتالوگ های تبلیغی شما - داریان بهترین و اولین دفتر ترجمه فارسی به کردی در ایران و تهران همه شرکت های بزرگ کار ترجمه کردی خود را به ما می سپارند نمونه ترجمه کردی بانکها خوردساز ها و شرکت ها بزرگ پیمانکاری در دفتر داریان موجود است .

 ترجمه فارسی به کردی دقیق متون و مکاتبات تخصصی رشته های :

  ترجمه زبان کردی رشته تجارت الکترونیک  و مدیریت صنعتی،  مدیریت بازرگانی، علوم اجتماعی و جامعه شناسی، زبان و ادبیات عربی، زبانشناسی، فرهنگ و هنر، فلسفه، الهیات و ادیان، تاریخ، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، علوم تربیتی و آموزشی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، علوم ارتباطات و روزنامه نگاری،  مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات و انتقال تکنولوژی، علوم کامپیوتر و شبکه، عمران،  جغرافیا و زمین شناسی و   ژئوفیزیک، مهندسی شیمی معدنی و فرآوری مواد معدنی،  مهندسی مواد:  شکل دهی فلزات، جوشکاری، خوردگی، ریخته گری، سرامیک و بیومواد،  نانو تکنولوژی، فیزیک، میکروبیولوژی، آمار، مهندسی برق: قدرت، کنترل، ترجمه   مخابرات، مهندسی راه آهن برقی و حمل و نقل ریلی، پزشکی و  مهندسی پزشکی، مهندسی هسته ای،  مهندسی نفت و حفاری و اکتشاف ،  صنایع رنگ و پلیمر، مهندسی مکانیک ساخت و تولید،  مهندسی سیستم محرکه خودرو، مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون و مهندسی الکترونیک،...مترجم کردی

دریافت نرخنامه ترجمه زبان کردی از این لینک