ترجمه مدارک دانشگاهی وزرات بهداشت ترجمه ریزنمره و مدرک علوم پزشکی

ترجمه مدارک وزرات بهداشت دارالترجمه ترجمه مترجم ریزنمره مدارک انگلیسی 

سوال می شود برای تایید مدارک صادره از وزارت بهداشت و علوم پزشکی چی لازم است؟چکار باید کرد؟

ترجمه مدارک صادره از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در دارالترجمه به زبان های رسمی انگلیسی و عربی و آلمانی و فرانسه و چینی و دیگر زبان ها :

دانشنامه های مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی ، دندانپزشکی ، پرستاری ، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت بهداشت قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  و دفاتر ترجمه رسمی است. توضیح اینکه برگه مجوز تحویل مدرک رو با اصل مدرک و ریزنمره به وزارت بهداشت ببرین یه مهر رو پشت مدرک و ریز نمرات میزنن . عنوان مهر این هست : " ترجمه و تایید این مدرک بلامانع است"

تایید مدارک وزارت بهداشت برای ترجمه تایید مدارک تحصیلی وزارت بهداشت برای ترجمه