ترجمه مدارک دانشگاهی وزرات بهداشت ترجمه ریزنمره و مدرک علوم پزشکی

ترجمه مدارک وزرات بهداشت دارالترجمه ترجمه مترجم ریزنمره مدارک انگلیسی

سوال می شود برای تایید مدارک صادره از وزارت بهداشت و علوم پزشکی چی لازم است؟چکار باید کرد؟

ترجمه مدارک صادره از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در دارالترجمه به زبان های رسمی انگلیسی و عربی و آلمانی و فرانسه و چینی و دیگر زبان ها :

دانشنامه های مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی ، دندانپزشکی ، پرستاری ، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  و دفاتر ترجمه رسمی است