ترجمه مدارک کانون کارشناسان

23851 خ شريعتي ، ظفر ، نبش فريد افشار ، پ 213 كانون كارشناسان رسمي دادگستري من یک گزارش کارشناس ملک دارم باید ترجمه کنم په مراحلی دارد؟ برای ترجمه برگه های  ارزیابی املاک در دارالترجمه و تایید آن  در دادگستری باید اصل گزارش به  تایید کانون کارشناسان رسمی برسد آدرس در بالا قرار داده شده است.
تلفن تماس: 
23851
آدرس: 
خ شريعتي ، ظفر ، نبش فريد افشار ، پ 213