ترجمه مدارک کانون کارشناسان

23851

خ شريعتي ، ظفر ، نبش فريد افشار ،

پ 213

كانون كارشناسان رسمي دادگستري

من یک گزارش کارشناس ملک دارم باید ترجمه کنم په مراحلی دارد؟

برای ترجمه برگه های  ارزیابی املاک در دارالترجمه و تایید آن  در دادگستری باید اصل گزارش به  تایید کانون کارشناسان رسمی برسد آدرس در بالا قرار داده شده است.