ترجمه گواهی بانک ملت ترجمه رسمی ریزحساب بانک ملت

( نبش فرصت ) ساختمان مركزي ، طبقه 9

بانك ملت –اداره روابط بين الملل

ترجمه گواهی بانک ملت ترجمه پرینت حساب بانک ملت در دارالترجمه انگلیسی

مشتریان محترم دارالترجمه اگر پرینت حساب بانکی گواهی تمکن مالی یا گواهی حساب از بانک ملت دارید و لازم است  ترجمه رسمی شود جهت تایید پرینت و گواهی حساب بانک ملت به اداره بین الملل بانک  به آدرس فوق مراجعه نمایید تا  اصل پرینت یا گواهی حساب شما به تایید بانک ملت برسد و امکان تایید  ترجمه رسمی  آن در دارالترجمه فراهم گردد و ترجمه به تایید نیز برسد 

تلفن تماس
۸۲۹۶۲۰۵۵ـ۸۲۹۶۲۰۵۳-۰۲۱
آدرس
( نبش فرصت ) ساختمان مركزي ، طبقه 9