ترجمه گواهی بانک ملی

چهارراه وليعصر ، تقاطع انقلاب ، جنب بازار رضا

بانك ملي ايران – اداره روابط بين الملل

جهت ترجمه رسمی پرینت و گواهی حساب بانک ملی تایید نسخه فارسی پرینت حساب بانکی آن توسط اداره بین الملل بانک ملی ضروری است بدین منظور برای تایید اصل مدرک یا  صورتحساب مالی بانک ملی به آدرس فوق مراجعه فرمایید .

بعضی سفارت ها ترجمه خود بانک رو قبول می کنند اما بعضی دیگر نه و الزاما ترجمه پرینت باید توسط دارالترجمه رسمی  انجام شود.در صورت نیاز به ترجمه پرینت حساب یا گواهی حساب و یا صورتحساب بانکی بانک ملی با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.