تعرفه ترجمه فیلم در دفتر ترجمه رسمی

ترجمه فیلم و رسانه و سی دی دارالترجمه داریان انواع فیلم ها ی آموزشی و داستانی و مستند را با نرخ مناسب ترجمه می کند . ترجمه فیلم توسط مترجمین متعهد و متخصص انجام می شود.  ترجمه فیلم از زبان انگلیسی به فارسی واز فارسی به انگلیسی انجام می دهیم ترجمه فیلم های آموزشی در رشته های کامپیوتر ، ریاضی ، شیمی ، فیلم های آموزشی درسی دبیرستان ، فیلم های آموزشی دانشگاهی ، علاوه بر این ها در زمینه ترجمه نرم افزار های مختلف می توانیم به شما کمک کنیم ، همچین پیاده کردن اسکریپ این فیلم ها را نیز انجام می دهیم .تعرفه وهزینه ترجمه فیلم در دارالترجمه داریان بدین صورت است. هزینه / تعرفه ترجمه فیلم  هزینه ترجمه فیلم معمولی از انگلیسی به فارسی      هر دقیقه      10000   تومان تعرفعه ترجمه فیلم از فارسی به انگلیسی              هر دقیقه       12000 تومان نرخ پیاده کردن اسکریپت فیلم                         هر دقیقه         10000 تومان