دارالترجمه بانک مسکن

    ترجمه گواهی حساب بانکی و پرینت حساب بانکی بانک مسکن در دارالترجمه رسمی داریان ترجمه صورتحساب بانکی  دوستانی که از شعب بانک مسکن پرینت حساب و یا گواهی حساب و یا گواهی تمکن مالی جهت ترجمه در دارالترجمه رسمی می گیرند و یا می خواهند به طور مستقیم به سفارت ها ارائه دهند لازم جهت تایید این گواهی های بانکی به ادرس فوق مراجعه نمایند تا امکان ترجمه رسمی گواهی حساب و پرینت حساب و گواهی تمکن مالی انان در دارالترجمه فراهم شود و متعاقب آن دادگستری و وزارت خارجه تایید کند.البته الان سفارت ها برای ویزا ترجمه خود بانک رو می پذیرند و اغلب به ترجمهخ در دارالترجمه رسمی نیاری نیست. بانک مسکن اداره روابط بين الملل                فردوسی جنوبی ،نرسیده به میدان امام،نبش سرهنگ سخایی ،ساختمان شماره یک  
آدرس: 
فردوسی جنوبی ،نرسیده به میدان امام،نبش سرهنگ سخایی ،ساختمان شماره یک