دارالترجمه سفارت افریقای جنوبی تهران

دارالترجمه سفارت افریقای جنوبی تهران مترجم سفارت افریقای جنوبی

مترجم و دارالترجمه برای سفارت افریقای جنوبی نیاز دارید با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.داریان ترجمه شما را انجام و به تایید سفارت افریقای جنوبی می رساند. جهت مراجعه به سفارت افریقای جنوبی به ادرس زیر بروید.

آدرس و شماره تماس سفارت آفريقای جنوبی در تهران         

۹-۲۰۷۲۷۶۶        

وليعصر باغ فردوس خيابان يکتا شماره ۵

................................................................................

آدرس سفارت ایران در افریقای جنوبی

Office Hours: 
 Monday to Friday 07:30 to 15:00 
 Tel:
 (012) 342 58 80 / 1
 (012) 342 13 81
 (012) 342 47 96
 
 Fax:
 General:
 (012) 342 18 78
 Ambassador's Office:
 (086) 760 79 09
 Consular Section:
 (086) 760 79 23
 
 Email:
 General:
 Office@Iranembassy.org.za
 Consular Section:
 Consular@Iranembassy.org.za
 
 Address:
 Iparioli Office Park, Block A2, 1166 Park Street, Hatfield
 0083 - Pretoria , South Africa
 
 Postal Address:
 P.O Box No. 12546, Hatfield
 0028-Pretoria, South Africa

ایمیل ها :

 

بخش اقتصادی :

economic@iranembassy.org.au

 

آدرس سفارت :

25 Culgoa Circuit, O'Malley ACT 2606

آدرس پستی :

P.O. Box 705 , Mawson ACT 2607

 

 

آدرس: 
میدان تجریش، خ ولی عصر، باغ فردوس، خ یکتا،‌پ‌5
تلفن تماس: 
9-22702866