دارالترجمه سفارت کانادا

دارالترجمه سفارت کانادا آدرس دارالترجمه سفارت کانادا در تهران توجه : سفارت کانادا در تهران فعلا تعطیل است جهت اخذ ویزا باید به دیگر کشور هایی که کانادا در آنها سفارت دارد مراجعه فرمایید آدرس و شماره تماس سفارت کانادا  در تهران / ایران       . اگر دنبال دارالترجمه رسمی فرانسوی یا انگلیسی جهت ترجمه مدارک برای مهاجرت به  کانادا و کبک یا مونترال می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم این آدرس سفارت کانادا در تهران است      ۸۷۳۳۵۴۸-۸۷۳۲۶۲۳         خيابان استاد مطهری خيابان شهيد سر افراز پلاک ۵۷ سفارت ایران در کانادا Iran Embassy , Canada 245 Metcalfe Street  Ottawa  Ontario  Canada  K2P 2K2  Phone: +1-613-2354726 Fax: +1-613-2325712 آدرس سفارت Embassy of I.R. of Iran 245 Metcalfe St. Ottawa, ON K2P 2K2 آدرس کنسولی Embassy of I.R. of Iran ( Consulate Section ) 245 Metcalfe St. Ottawa, ON K2P 2K2   تلفن سفارت 613-235-4726 فکس سفارت 613-232-5712 تلفن کنسولی 613-233-4726 فکس کنسولی 613-236-4726 تلفن گویا 613-230-883  
آدرس: 
خيابان استاد مطهری خيابان شهيد سر افراز پلاک ۵۷
تلفن تماس: 
۸۷۳۳۵۴۸-۸۷۳۲۶۲۳