دستورالعمل ترجمه اجاره نامه به زبان روسی ایتالیایی و انگلیسی و فرانسه

دستورالعمل ترجمه اجاره نامه به زبان روسی ایتالیایی و انگلیسی و فرانسه

در مورد ترجمه رسمی اجاره نامه در دارالترجمه  لازم به ذکر است اجاره نامه های روی سربرگ املاک قابل تایید و ترجمه رسمی توسط دارالترجمه نیست .

در صورتی که اجاره نامه روی سربرگ دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد قابل تایید و ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد .حتی ترجمه این اجاره نامه های جدید املاک با کد رهگیری نیز فعلا توسط دادگستری تایید نمی شود lease agreement translation