سازمان ترجمه رسمی

سازمان ترجمه رسمی های مرتبط در ترجمه رسمی سازمان اداره کار داریم؟

مراجعین محترم وب سایت دارالترجمه رسمی داریان گاها جهت تایید گواهی و مدارک برای ترجمه رسمی مراجعه به ادارات ذیل لازم است که آدرس آنها قرار داده شده است

88806407 – 88957315 -88997007

88953400-3

خ وليعصر ، دو راهي يوسف آباد ،

ابتداي سيد جمال الدين اسد آبادي

 

سازمان دامپزشكي كشور

 

88978272

خ امير آباد شمالي – خ 16

سازمان نظام پزشكي

 

84931

خ انقلاب ، بين حافظ و نجات الهي پ 751

سازمان بنادر و كشتيراني

 

66432100-1

خ آزادي ، نبش رودكي ،سازمان حج و زيارت

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

 

66017071-3

خ آزادي ، جنب خيابان زنجان جنوبي

سازمان ميراث فرهنگي كشور