سازمان ترجمه رسمی

سازمان ترجمه رسمی های مرتبط در ترجمه رسمی سازمان اداره کار داریم؟ مراجعین محترم وب سایت دارالترجمه رسمی داریان گاها جهت تایید گواهی و مدارک برای ترجمه رسمی مراجعه به ادارات ذیل لازم است که آدرس آنها قرار داده شده است 88806407 – 88957315 -88997007 88953400-3 خ وليعصر ، دو راهي يوسف آباد ، ابتداي سيد جمال الدين اسد آبادي   سازمان دامپزشكي كشور   88978272 خ امير آباد شمالي – خ 16 سازمان نظام پزشكي   84931 خ انقلاب ، بين حافظ و نجات الهي پ 751 سازمان بنادر و كشتيراني   66432100-1 خ آزادي ، نبش رودكي ،سازمان حج و زيارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري   66017071-3 خ آزادي ، جنب خيابان زنجان جنوبي سازمان ميراث فرهنگي كشور