پست TNT ترجمه

82444

فکس:88658115

تهران، بلوار آفریقا، خ ظفر، شماره 346

TNT آدرس پست

پست TNT ترجمه مدارک و ارسال بسته ترجمه به بریتانیا امریکا المان

  • info@tntiran.com

  • شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16

    پنجشنبه: 8 الی 13

    جمعه: 9 الی 13

برای ارسال مدارک ترجمه شده کدام پست مورد اعتماد هست؟

مشتریان دارالترجمه و بازدیدکنندگان محترم وب سایت دارالترجمه رسمی داریان در صورت نیاز به پست بین المللی جهت ارسال بسته های ترجمه خود به آدرس بالا و یا شماره تماس آن مراجعه کنند.

تلفن تماس
82444
آدرس
تهران، بلوار آفریقا، خ ظفر، شماره 346