سخت شدن کار دارالترجمه ها

سخت شدن کار دارالترجمه ها lمترجمان رسمی و دفاتر دارالترجمه

با وضع شرایط جدید برای ابطال تمبر در دارالترجمه ها کار ترجمه رسمی بسیار حساس تر و سخت تر شده بطوریکه در ترجمه سهل انگاری و اهمال پذیرفتنی نیست هر اهمالی هزینه ای برابر 30 تا 50 هزار تومان در بردارد زیرا هر تمبر برای یک سربرگ خاص باطل می شود و غلط و اشتباه در ترجمه به معنی از دست رفتن تمبر و سربرگ در دارالترجمه است.

تمبر جدید دادگستری برای دارالترجمه

اداره مترجمین اخیرا تمبر کاغذی دارالترجمه ها رو منسوخ و همه دارالترجمه ها و مترجم رسمی هر دارالترجمه باید از تمبر الکترونیک استفاده کنند.البته کار خوبیه فقط یه کم زمانبر هست . یعنی بر روی ترجمه ها به جای تمبر بارکد زده می شود.تمبر الکترونیک این مزیت رو داره که همیشه در دسترس است . البته این بدی رو هم داره که هر تمبر برای یک شماره سربرگ خاص و مشخصات فرد خاصی باطل می شود و امکان برگشت اشتباه رو از مترجم می گیرد.

سابقه دارالترجمه داریان

دارالترجمه داریان از سال 1386 در تهران و با مجوز اداره امور مترجمان رسمی ایران  فعالیتش رو با ترجمه رسمی و ترجمه های عمومی و دانشجویی آغاز نموده و اکنون ترجمه به زبان های مختلف رو انجام میدهد ترجمه روسی ، ترجمه عربی ، ترجمه انگلیسی ، ترجمه کردی و ....