سفارت مجارستان

 

آدرس و شماره تماس سفارت مجارستان در تهران

 

مجارستان

دروس،‌میدان هدایت، خ شادلو، پ 17

22550452- 22550460

 

 

آدرس و شماره تماس سفارت ایران در مجارستان

Embassy of IRAN
Budapest, Hungary

Address: Stefania ut. 97 - 1143, Budapest, Hungry
P.O.BOX: 22- 1426, Budapest, Hungry

Tel: +36-1- 460 9260
Fax: +36-1- 460 9430

Working Days: Monday to Friday
Working Hours: 8:30 am - 17:00 pm
Days Off: Saturday & Sunday

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

سفارت مجارستان

Hungary Embassy , Iran
Darrous, Hedayat Square, Shadloo Street 16 
PO Box 6363 
Tehran 
Iran 
19395 
Phone:
+98-21-2550452
+98-21-2550460
Fax:
+91-21-2550503
 

آدرس: 
دروس،‌میدان هدایت، خ شادلو، پ 17
تلفن تماس: 
22550452- 22550460