دارالترجمه رسمی استانبولی ترکی استامبولی

دارالترجمه زبان ترکی استامبولی

  دارالترجمه رسمی استانبولی

اگر به دنبال دارالترجمه زبان ترکی استامبولی هستید یا ترجمه ترکی  دارید با دارالترجمه داریان تماس بگیرید خدمات ترکی ما شامل ترجمه متون و مقالات ترکی - اسناد و مارک ترکی - ترجمه آنلاین ترکی استانبولی - ترجمه فوری رسمی ترکی برای ترکیه 

در مورد ترجمه مدارک به زبان ترکی استامبولی نکاتی لازم است که ذکر گردد. و آن اینکه سفارت ترکیه برای تایید هر مدرک 20 دلار دریافت می کند و ارائه کپی از اصل و ترجمه ترکی را لازم دارد در ضمن مدارک ترجمه شده باید به صورت تک تک پلمپ گردند مثلا سفارت ترکیه ترجمه ریزنمرات را با مدرک در یک پلمپ با هم تایید نمی کند و حتما باید جدا از هم باشند .

دارالترجمه داریان مدارک ترجمه شده ترکی استامبولی شما را به تایید قوه قضائیه /دادگستری ، وزارت امور خارجه  و در صورت لزوم به تایید سفارت ترکیه می رساند.

در زیر لینک نرخ/تعرفه هزینه ترجمه رسمی به ترکی استامبولی  قرار داده شده است.

 

لینک نرخ /تعرفه ترجمه ترکی استامبولی/استانبولی