دارالترجمه سفارت تونس

آدرس و تماس سفارت تونس دارالترجمه رسمی سفارت تونس

دارالترجمه رسمی عربی یا فرانسه جهت ترجمه مدارک برای سفارت تونس می خواهید با دارالترجمه زبان  های عربی و فرانسه داریان تماس بگیرید .ترجمه رسمی عربی یا فرانسه یا انگلیسی  شما رو انجام می دهیم و ترجمه های عربی یا انگلیسی یا فرانسه شما رو به تایید سفارت تونس در تهران می رسانیم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت تونس می روید این آدرس سفارت تونس در تهران است

آدرس و شماره تماس سفارت تونس در تهران/ایران              

تونس

پاسداران، خ شهید محمود گل نبی، پ 10

22840038- 22854277

...............................................................

Embassy of Iran in Tunis 

ADDRESS

10, Rue Docteur Burnet
Belvedere
Tunis
Tunisia

PHONE

LOCAL: 7179.0084
INTERNATIONAL: +216.7179.0084

VISAS & CONSULAR

LOCAL: 7179.2578
INTERNATIONAL: +216.7179.2578

FAX

LOCAL: 7179.3177
INTERNATIONAL: +216.7179.3177

 

آدرس
پاسداران، خ شهید محمود گل نبی، پ 10
تلفن تماس
22840038- 22854277