دارالترجمه naati مترجمین دارای مهر ناتی

دارالترجمه رسمی داریان علاوه بر مترجم رسمی ایران مترجم رسمی استرالیا یعنی مترجم naati هم دارد.

بدین صورت که مترجم رسمی دفتر ترجمه داریان هم مترجم رسمی ایران و هم مترجم رسمی استرالیا است یعنی مترجم رسمی ناتی هست. و کار ترجمه با مهر natti رو در کمترین زمان انجام میدهد .خدمات ناتی ما شامل ترجمه شناسنامه ، ریزنمره ، مدرک ، دانشنامه ، وکالت و ... می باشد .

در حال حاضر ما در حوزه ناتی بسیار فعال می باشیم . جهت ارتباط با مترجم Naati  با شماره های دفتر داریان تماس بگیرید. تا در اسرع وقت ترجمه ناتی شما را انجام دهیم.

دارالترجمه رسمی با مهر ناتی استرالیا. ترجمه رسمی مدارک و اسناد : دارالترجمه رسمی ناتی خدمات ترجمه رسمی خود را به زبان‌ انگلیسی و بالعکس به مشتریان گرامی عرضه می‌دارد.