سفارت استراليا و دارالترجمه ناتی

دارالترجمه داریان ترجمه مورد قبول سفارت استرالیا را به شما تحویل میدهد . داریان دارای مترجم رسمی naati هست . و علاوه بر این ترجمه با مهر مترجمان رسمی ایران را نیز انجام و به تایید سفارت استرالیا می رسانیم.

آدرس و شماره تماس سفارت استراليا در تهران     

۸۷۱۶۴۱۵-۸۷۲۴۴۵۶        

خيابان خالد اسلامبولی خيابان ۲۳ شماره ۱۳

 

لینک تماس و آدرس مترجم و دفتر ترجمه ناتی در تهران

آدرس
خ خالد اسلامبولی ، خ 23، پ 13
تلفن تماس
8-88724456