راهنمای تایید گواهی های متفرقه

راهنمای تایید گواهی های متفرقه در اداره مترجمین رسمی قوه قضاییه

ترجمه اسپانیولی

ترجمه اسپانیایی زبان ترجمه اسپانیولی ترجمه اسپانیایی به فارسی

ترجمه زبان اسپانیولی

خدمات دارالترجمه رسمی داریان دربرگیرنده ترجمه رسمی از زبان اسپانیولی/ اسپانیایی به فارسی و ترجمه زبان فارسی به اسپانیولی/ اسپانیایی نیز می باشد دارالترجمه داریان ترجمه های اسپانیولی خود به صورت تخصصی و کیفی انجام داده  و بهترین ترجمه را چه به اسپانیایی و چه به فارسی تحویل  میدهد

ترجمه-گواهی-کشتیرانی

ترجمه گواهی های کشتیرانی ترجمه گواهی صادراتی ترجمه گواهی گمرک ترجمه گواهی واردات

ترجمه گواهی های کشتیرانی در دارالترجمه رسمی 

گواهی های صادره از شرکت کشترانی جمهوری اسلامی ایران ممهور به مهر شکت مزبور یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .

 

ترجمه-گواهی-پزشکی-بهداشتی

ترجمه گواهی و مجوز های بهداشتی ترجمه رسمی مجوز اداره بهداشت ترجمه مجوز فعالیت

ترجمه رسمی گواهی های بهداشتی به زبان انگلیسی در دارالترجمه داریان

گواهی های بهداشتی برای صدور محموله های غذایی به خارج از کشور با تایید « معاوند غذا و دارو » یا « دانشگاه های علوم پزشکی » یا « اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی » ( وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .

 

ترجمه-گواهی-روستا

ترجمه گواهی روستاها ترجمه رسمی نامه دهیاری ترجمه نامه بخشداری ترجمه نامه فرمانداری ها

ترجمه گواهی مربوط به روستاهای در دارالترجمه : 

گواهی های مربوط به اشخاص در روستاها  با تایید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروهای انتظامی منطقه قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی  است .

 

ترجمه کارت واکسیناسیون دارالترجمه

ترجمه کارت واکسیناسیون در دارالترجمه رسمی

ترجمه کارت واکسیناسیون دارالترجمه مترجم کارت سلامت و واکسن

ترجمه کارت واکسیناسیون با تایید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی و یا با تایید انستیتو پاستور قابل ترجمه و تایید است فرقی ندارد برای زبان انگلیسی یا عربی یا روسی یا هر زبان دیگری باشد .رونوشت برابر با اصل گواهی های صادره از انستیتو پاستور که یک موسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر میشود نیز قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  و تاییددر دادگستری  است .

کارت بازرگانی دارالترجمه

کارت بازرگانی دارالترجمه ترجمه رسمی کارت بازرگانی انگلیسی روسی آلمانی چینی فرانسه ایتالیایی

ترجمه رسمی  کارت بازرگانی در دارالترجمه : ترجمه کارت بازرگانی شخصی ، ترجمه کارت بازرگانی شرکتی

کارت بازرگانی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی است همچنین رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردد قابل ترجمه رسمی  میباشد .

دارالترجمه قبض آب برق تلفن ترجمه

ترجمه قبض آب برق تلفن ترجمه رسمی قبوض آب برق تلفن گاز انگلیسی

ترجمه رسمی قبض آب ، ترجمه رسمی قبض برق ، ترجمه قبض  و تلفن وترجمه قبض گاز .

بعضا برای اثبات محل سکونت و جهت ارائه به سفارت ها ترجمه این قبض ها به کار می اید برای ترجمه رسمی قبض تلفن و برق و گاز در دارالترجمه ارائه اصل قبض ضروری است.

ترجمه قبض تلفن و برق و گاز قبض برق به انگلیسی

دارالترجمه فیش حقوقی

دارالترجمه فیش حقوقی ترجمه رسمی انگلیسی فیش حقوق انگلیسی مترجم قبض

ترجمه فیش حقوقی در دارالترجمه داریان :

فیش های حقوقی ادارت دولتی با مهر کار گزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه بوده و فیشهای حقوقی غیر دولتی با مهر و امضا شرکت همراه با روزنامه رسمی قابل ترجمه در دارالترجمه است . معمولا از مبلغ دریافتی در فیش بالا باشد ارائه پرداخت مالیات فیش نیز برای ترجمه ان ضروری است.

ترجمه نامه اداری

دارالترجمه سازمان اداره ترجمه مكاتبات سازمانی دولتی شرکتی مترجم

ترجمه نامه اداری

ترجمه مكاتبات بين سازمانهاي دولتي در دارالترجمه رسمی:

ترجمه مداركي كه جنبه مكاتبه بين سازمانها داشته باشد مدرك و سند رسمي تلقي نميشود و فقط مقررات و آئين نامه ها در دارالترجمه ترجمه می شود.