راهنمای تایید ترجمه روزنامه و اساسنامه شرکت ها و موسسات

راهنمای تایید ترجمه رسمی مدارک شرکت ها و موسسات دستور ترجمه رسمی اساسنامه روزنامه رسمی آگهی تاسیس و آگهی تغیر تصمیمات شرکت نامه و اظهارنامه ثبت شرکت در دارالترجمه

كارت شناسايي سازمان ها و ارگان ها

ترجمه رسمی كارت شناسايي سازمان ها و ارگان ها  در دارالترجمه ( دفتر ترجمه رسمی ) :

ترجمه كارت  شناسايی صادره از ارگانهای دولتی، با مهر و امضا سازمان مربوطه در دارالترجمه رسمی بلامانع است و ترجمه رسمی انجام شده به تایید هم  می رسد. منتظر مراجعه یا تماس شما در دفتر ترجمه داریان هستیم

 

 

ترجمه-رسمی-روزنامه-رسمی

ترجمه روزنامه رسمی در دارالترجمه

ترجمه روزنامه رسمی :

برای ترجمه روزنامه رسمی شرکت ها چه آگهی تاسیس یا تغیر یا تصمیمات یا افزایش سرمایه یا انحلال اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  است .

 

ترجمه کارت شرکت

ترجمه کارت شرکت ها در دارالترجمه رسمی داریان به انگلیسی و المانی

کارت صادر شده از سوی شرکت ها سهامی عام خاص مسولیت محدود تعاونی و ..  و موسسات خصوصی و غیر انتفاعی با ارائه اصل کارت به اضافه روزنامه رسمی شرکت و یا مجوز موسسه قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .

ما در دفتر ترجمه داریان کارت عضویت فعالیت کارت اشتغال کارت حضور و غیاب و کارت منزلت شما را به همه زبان ها ترجمه می کنیم.

ترجمه مدارک شرکت انگلیسی

ترجمه رسمی مدارک شرکت شامل ترجمه اساسنامه ترجمه آگهی تغیرات ترجمه آگهی تصمیمات و تغیر ادرس و افزایش سرمایه  به زبان های انگلیسی ترکی عربی روسی کردی

ترجمه اسناد شرکتی در دارالترجمه رسمی با تاییدات لازم

« ترجمه روزنامه رسمی و اساسنامه شرکتها به زبان های انگلیسی و عربی و روسی و آلمانی ، فرانسه ،کردی ، ژاپنی ...»

ترجمه لیست بیمه سوابق بیمه تامین اجتماعی

ترجمه لیست بیمه در دارالترجمه

جهت ترجمه لیست بیمه  به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها 

اصل ليست بيمه كاركنان شركتها همراه با برگه پرداخت بيمه يا ممهور به مهر باجه دريافت  سازمان تامين اجتماعي  هر کدام از شعبات آن ، قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی می باشد

ترجمه ليست بيمه

  ليست بيمه شرکت ها  و بنگاهها  درصورتي كه مهر سازمان تامين اجتماعي را داراباشد قابل ترجمه رسمی مي باشد

دارالترجمه مدارک شرکت

ترجمه رسمی اوراق سهام شرکت های سهامی عام :

 حاوی مهر و امضا شرکت صادره کننده قابل ترجمه در دارالترجمه است .

- اوراق سهام صادره از سازمان اوراق بورس قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمیت .

- اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان ، در صورت ذکر شرکتنامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه  و تایید است .