راهنمای تایید ترجمه روزنامه و اساسنامه شرکت ها و موسسات http://www.daroltarjomeh.net/index.php/taxonomy/term/14 fa ترجمه خبر اخبار آنلاین http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86 <span>ترجمه خبر اخبار آنلاین</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>چ., 01/04/2012 - 19:06</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2 align="right"> ترجمه آنلاین اخبار ترجمه آنلاین مطالب خبری ترجمه آنلاین اخبار روز ترجمه انلاین تیتر خبرهای فوری داخلی و خارجی</h2> <h3 align="right"> ترجمه اخبار از فارسی به انگلیسی آنلاین ترجمه خبری مترجم خبر ترجمه خبر آنلاین</h3> <p align="right"><img alt="ترجمه آنلاین اخبار " src="/sites/default/files/imagecache/large_%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1.png" style="width: 180px; height: 180px;" /></p> <p align="right"><span dir="RTL">در ایران شرکت ها و موسسات فراوانی  هستند که می خواهند اخبار روز حوزه خود را سریعا ترجمه و  به زبان فارسی در  اختیار داشته باشند ما با سرویس ترجمه آنلاین ( البته نه به معنای ترجمه ماشینی ) و با ترجمه سریع این مطالب و اخبار به اطاع رسانی  و بهبود کار آنها در امر خبر رسانی  کمک می کنیم .</span></p> <p align="right">و هم چنین شرکت ها و موسساتی که ترجمه اخبار روز حوزه خود را سریعا می خواهند ب<span>ه دیگر زبان ها ترجمه کنند مشتری ما به هر زبانی که بخواهند خبر را </span><span>ترجمه نموده و در اختیار آنان قرار میدهیم  دارالترجمه داریان به صورت آنلاین در خدمت این گروه از شرکت ها و موسسات است.</span></p> <p align="right"><span dir="RTL">فقط کافیست خبر ، تیتر اخبار متن / فیلم و نامه و چند رسانه ای .....  رو به آدرس<a href="http://www.daroltarjomeh.net/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C"> ایمیل دارالترجمه</a> بفرستید بلافاصله جواب خواهیم داد </span></p> <p align="right"> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/14" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه روزنامه و اساسنامه شرکت ها و موسسات</a></div> </div> <div class="field field--name-field-attach field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">فایل پیوست</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-image-jpeg file--image icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-picture text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="http://www.daroltarjomeh.net/sites/default/files/%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1.jpg" type="image/jpeg; length=9779" title="Open image in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom"> آنلاین اخبار.jpg</a></span><span class="file-size">9.55 کیلوبایت</span></span></div> </div> </div> Wed, 04 Jan 2012 15:36:40 +0000 daradmin 384 at http://www.daroltarjomeh.net كارت شناسايي سازمان ها و ارگان ها http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7 <span>كارت شناسايي سازمان ها و ارگان ها </span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:39</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span>ترجمه رسمی كارت شناسايي سازمان ها و ارگان ها  در دارالترجمه</span><span dir="LTR"> ( دفتر ترجمه رسمی ) :</span></p> <p dir="RTL">ترجمه كارت  شناسايی صادره از ارگانهای دولتی، با مهر و امضا سازمان مربوطه در دارالترجمه رسمی بلامانع است و ترجمه رسمی انجام شده به تایید هم  می رسد<span dir="LTR">. منتظر مراجعه یا تماس شما در دفتر ترجمه داریان هستیم</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/14" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه روزنامه و اساسنامه شرکت ها و موسسات</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 10:09:58 +0000 daradmin 257 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه قرارداد شرکت خصوصی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C <span>ترجمه قرارداد شرکت خصوصی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:38</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong><span dir="RTL">ترجمه قرار دادهای شرکت های خصوصی در دارالترجمه :</span></strong></p> <p><span dir="RTL">قرار دادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد قابل ترجمه و تایید در دارالترجمه است . قرار دادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تایید است ترجمه متون تخصصی و حقوقی نیاز به تخصص و باید توسط مترجم تحصیل کرده رشته حقوق انجام شود. تمام پروژه های ترجمه تخصصی و ترجمه مققالات در دفتر ترجمه داریان توسط متخصصین همان رشته انجام می شود. برای ترجمه متون تخصصی و مقالات حقوقی نیز یک کادر انسانی متشکل از دانشجویان حقوقی و کارشناسان ارشد و دکتری حقوق و مکاتبات کشوری مسولیت ترجمه متون تخصصی حقوقی و مقالات حقوقی را بر عهده دارند.  برای بالا بردن کیفیت ترجمه متون حقوقی موضوعات ترجمه به چند بخش تقسیم شده اند  شامل :</span></p> <p><span dir="RTL">ترجمه متون حقوق بین الملل، ترجمه متون حقوق جزا و ترجمه جرم شناسی، ترجمه متون و مقالات حقوق مالکیت فکری، ترجمه مقالات حقوق خانواده (معارف اسلامی و حقوق)، ترجمه متون حقوقی محیط زیست، ترجمه حقوق تجارت بین الملل، ترجمه متون حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، ترجمه متون تخصصی حقوق اقتصادی، ترجمه متون تخصصی حقوق بشـــــــــر، ترجمه مقالات حقوق اجتماعی و ترجمه مقالات حقوق اسلامی<br /> ترجمه مقالات تخصصی حقوق خود را به دفتر ترجمه رسمی داریان بسپارید.در این زمینه از مترجمان تخصصی این رشته استفاده می نمایم.<br /> ترجمه مقالات isi  رشته حقوق و تخصصی به تخصص بالا و دانش ترجمه و آشنایی با لغات تخصصی آن رشته و اصطلاحات تخصصی </span><span dir="RTL"> نیاز</span><span dir="RTL"> دارد.ترجمه مقالات تخصصی و isi در گروه ما به صورتی کاملا تخصصی و کادری ویژه انجام می پذیرد.</span><br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/14" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه روزنامه و اساسنامه شرکت ها و موسسات</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 10:08:25 +0000 daradmin 256 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه-رسمی-روزنامه-رسمی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C <span>ترجمه-رسمی-روزنامه-رسمی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:37</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h3> ترجمه روزنامه رسمی در دارالترجمه</h3> <h4> <strong><span dir="RTL">ترجمه روزنامه رسمی : </span></strong></h4> <p><span dir="RTL">برای ترجمه روزنامه رسمی شرکت ها چه آگهی تاسیس یا تغیر یا تصمیمات یا افزایش سرمایه یا انحلال <a name="ترجمه روزنامه رسمی" id="ترجمه روزنامه رسمی">اصل روزنامه رسمی</a> یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  است .</span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/14" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه روزنامه و اساسنامه شرکت ها و موسسات</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 10:07:21 +0000 daradmin 255 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه کارت شرکت http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA <span>ترجمه کارت شرکت</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:34</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h1> <span style="font-size:12px;">ترجمه کارت شرکت ها در دارالترجمه رسمی داریان به انگلیسی و المانی</span></h1> <p><span dir="RTL">کارت صادر شده از سوی شرکت ها سهامی عام خاص مسولیت محدود تعاونی و ..  و موسسات خصوصی و غیر انتفاعی با ارائه اصل کارت به اضافه روزنامه رسمی شرکت و یا مجوز موسسه قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .</span></p> <p><span dir="RTL">ما در دفتر ترجمه داریان کارت عضویت فعالیت کارت اشتغال کارت حضور و غیاب و کارت منزلت شما را به همه زبان ها ترجمه می کنیم.</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/14" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه روزنامه و اساسنامه شرکت ها و موسسات</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 10:04:40 +0000 daradmin 253 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه مدارک شرکت انگلیسی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C <span>ترجمه مدارک شرکت انگلیسی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:29</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:14px;">ترجمه رسمی مدارک شرکت شامل ترجمه اساسنامه ترجمه آگهی تغیرات ترجمه آگهی تصمیمات و تغیر ادرس و افزایش سرمایه  به زبان های انگلیسی ترکی عربی روسی کردی</span></h2> <p><span style="font-size:14px;">ترجمه اسناد شرکتی در دارالترجمه رسمی با تاییدات لازم </span></p> <p align="center"><span style="font-size:14px;"><strong><span dir="RTL">« ترجمه روزنامه رسمی و اساسنامه شرکتها به زبان های انگلیسی و عربی و روسی و آلمانی ، فرانسه ،کردی ، ژاپنی ...»</span></strong></span></p> <p><span style="font-size:14px;"><span dir="RTL">-الزامات ترجمه رسمی</span><span>اساسنامه شرکت و صورتجلسه و اظهار نامه شرکتها</span><span> </span><span> در دارالترجمه : </span></span></p> <p><span dir="RTL"><span style="font-size:14px;">مدارک شرکتی فوق یعنی اساسنامه و شرکت نامه و روزنامه با  مهر اداره ثبت شرکتها قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه میباشد .مدارک کپی برابر اصل اداره ثبت شرکت ها نیز قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی می باشد.دارالترجمه داریان در کمترین زمان ترجمه مدارک را به شما تحویل می دهد با دارالترجمه داریان در تماس باش</span>ید</span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/14" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه روزنامه و اساسنامه شرکت ها و موسسات</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 09:59:03 +0000 daradmin 251 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی مالیاتی ترجمه مفاصاحساب مالیات http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C <span>ترجمه گواهی مالیاتی ترجمه مفاصاحساب مالیات</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:44</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><br /> مالکین شرکت های خصوصی توجه داشته باشند اگر گواهی مالیاتی برای ترجمه رسمی دارند مطلب زیر را بخوانند:</p> <p><span dir="RTL">گواهینامه های مالیاتی با مهر ممیز مالیاتی یا همان (کارشناس ارشد مالیاتی - واحد مالیاتی)  قابل ترجمه و تایید است ترازنامه شرکتهای دولتی با تایید سازمان حسابرسی کشور و شرکتهای غیر دولتی با تایید حسابرسان خبره و تایید انجمن حسابرسان رسمی ایران قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی میباشد شرکت ها و موسسات حسابرسی نیز میتواند برای سایر شرکت ها تزار مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند در این صورت ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت تایید ترجمه لازم است . ترجمه مفاصاحساب مالیاتی نیز به همین ترتیب خواهد بود که ذکر گردید.</span></p> <p><strong><span dir="RTL">.ترجمه گواهی های مالیاتی در دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و فرانسه و چینی و دیگر زبان های رسمی : </span></strong></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/14" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه روزنامه و اساسنامه شرکت ها و موسسات</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 10:14:03 +0000 ناشناس 259 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه لیست بیمه سوابق بیمه تامین اجتماعی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>ترجمه لیست بیمه سوابق بیمه تامین اجتماعی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:35</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2>ترجمه لیست بیمه در دارالترجمه</h2> <p><span dir="RTL">جهت ترجمه لیست بیمه</span>  به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها </p> <p><span dir="RTL">اصل ليست بيمه كاركنان شركتها همراه با برگه پرداخت بيمه يا ممهور به مهر باجه دريافت  سازمان تامين اجتماعي  هر کدام از شعبات آن ، قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی می باشد</span></p> <p><span dir="RTL">ترجمه ليست بيمه</span></p> <p>  <span dir="RTL">ليست بيمه شرکت ها  و بنگاهها  درصورتي كه مهر سازمان تامين اجتماعي را داراباشد قابل ترجمه رسمی مي باشد</span></p> <p>ترجمه سوابق بیمه تامین اجتماعی          سوابق بیمه برای سفارت          ترجمه گواهی سابقه بیمه تامین اجتماعی            ترجمه سابقه بيمه براي سفارت</p> <p> </p> <img alt="دارالترجمه رسمی ترجمه سابقه بیمه به زبان انگلیسی" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c5d6a3e9-4ccf-4f08-8520-bcb5ea15a14b" src="/sites/default/files/inline-images/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7.jpg" class="align-center" /><p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/14" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه روزنامه و اساسنامه شرکت ها و موسسات</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 10:05:51 +0000 daradmin 254 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه مدارک شرکت http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA <span>دارالترجمه مدارک شرکت</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:30</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span style="font-size:12px;"><strong><span dir="RTL">ترجمه رسمی اوراق سهام شرکت های سهامی عام</span></strong><span dir="RTL"> :</span></span></p> <p><span dir="RTL"> حاوی مهر و امضا شرکت صادره کننده قابل ترجمه در دارالترجمه است . </span></p> <p><span dir="RTL">- اوراق سهام صادره از سازمان اوراق بورس قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمیت . </span></p> <p><span dir="RTL">- اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان ، در صورت ذکر شرکتنامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه  و تایید است . </span></p> <p><span dir="RTL">اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت قابل ترجمه به زبان های مختلف  است . </span></p> <p><strong><span dir="RTL">تبصره</span></strong><span dir="RTL"> : چنانچه میزان سهام در روزنامه یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از 000/ 000 / 100 ( صد میلیون ریال ) بیشتر باشد جهت ترجمه  استعلام از شرکت صادر کننده سهام الزامی است . </span></p> <p><a name="ترجمه اسناد و مدارک" id="ترجمه اسناد و مدارک">ترجمه اسناد و مدارک</a></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/14" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه روزنامه و اساسنامه شرکت ها و موسسات</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 10:00:52 +0000 daradmin 252 at http://www.daroltarjomeh.net