سفارتهای آفریقایی و ترجمه رسمی برای سفارت http://www.daroltarjomeh.net/index.php/taxonomy/term/6 fa دارالترجمه سفارت افریقای جنوبی تهران http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 <span>دارالترجمه سفارت افریقای جنوبی تهران </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه سفارت افریقای جنوبی تهران مترجم سفارت افریقای جنوبی</span></h2> <h2> ترجمه مدارک ویزای افریقای جنوبی به صورت رسمی </h2> <p>هر نوع مدرکی رو به صورت رسمی برای ارائه به سفارت افریقای جنوبی انجام میدهیم .</p> <p>مترجم و دارالترجمه برای سفارت افریقای جنوبی نیاز دارید با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.داریان ترجمه شما را انجام و به تایید سفارت افریقای جنوبی می رساند. جهت مراجعه به سفارت افریقای جنوبی به ادرس زیر بروید.</p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت آفريقای جنوبی در تهران         </p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 13px;">وليعصر باغ فردوس خيابان يکتا شماره ۵</span></p> <p dir="RTL">................................................................................</p> <p dir="RTL">آدرس سفارت ایران در افریقای جنوبی</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>جمعه, 10/21/2011 - 16:07</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">میدان تجریش، خ ولی عصر، باغ فردوس، خ یکتا،‌پ‌5</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">9-22702866</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/6" hreflang="fa">سفارتهای آفریقایی و ترجمه رسمی برای سفارت</a></div> </div> Fri, 21 Oct 2011 12:37:53 +0000 daradmin 110 at http://www.daroltarjomeh.net