سفارتهای آمریکایی و ترجمه رسمی برای سفارت امریکا و کانادا http://www.daroltarjomeh.net/index.php/taxonomy/term/8 fa ترجمه مدارک سفارت آمریکا http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 <span>ترجمه مدارک سفارت آمریکا</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>ترجمه مدارک برای سفارت آمریکا</p> <p dir="RTL">دارالترجمه داریان کلیه ترجمه های رسمی لازم و مورد نیاز برای ویزای توریستی و همچنین ترجمه های لازم برای اخذ گرین کار رو انجام میدهد . ترجمه مدارک خود را به دفتر ترجمه داریان بسپارید.</p> <p dir="RTL">مدارک مورد نياز در زمان مصاحبه برای ویزای امریکا</p> <p dir="RTL">بطور کلي هر متقاضي ويزا امريکا بايد مدارکی محکم و مستند را ارائه دهد تا افسر کنسولگري متقاعد شود که وي صلاحيت ورود به خاک امريکا را دارد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">مدارک شخصي و خانوادگي شامل<span dir="LTR"> :</span></p> <p dir="RTL">1<span dir="LTR">-    </span>پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار ( لازم است پاسپورت شما بعد از زمان صدور ويزا 6 ماه اعتبار داشته باشد ، لذا چنانچه بعد از مصاحبه پاسپورت خود را تعويض نماييد خللي در پروسه اخذ وبزاي شما ايجاد نمي گردد<span dir="LTR">.)</span></p> <p dir="RTL">2<span dir="LTR">-    </span>شناسنامه</p> <p dir="RTL">3<span dir="LTR">-    </span>کارت ملي</p> <p dir="RTL">4<span dir="LTR">-    </span>سند ازدواج يا طلاق</p> <p dir="RTL">5<span dir="LTR">-    </span>کارت پايان خدمت يا معافيت ( ويژه آقايان<span dir="LTR">)</span></p> <p dir="RTL">6<span dir="LTR">-    </span>صفحه تأييديه مصاحبه</p> <p dir="RTL">مدارک شغلی:</p> <p dir="RTL">1<span dir="LTR">-    </span>گواهي اشتغال به کار</p> <p dir="RTL">2<span dir="LTR">-    </span>حکم کارگزيني يا بازنشستگي</p> <p dir="RTL">3<span dir="LTR">-    </span>فيش حقوقي</p> <p dir="RTL">4<span dir="LTR">-    </span>روزنامه رسمي و آگهي تغييرات و تصميمات شرکت</p> <p dir="RTL">5<span dir="LTR">-    </span>کارت بازرگاني يا پرسنلي</p> <p dir="RTL">6<span dir="LTR">-    </span>جواز کسب</p> <p dir="RTL">7<span dir="LTR">-    </span>پروانه بهره وري</p> <p dir="RTL">8<span dir="LTR">-    </span>پروانه مطب و پروانه دائم طبابت</p> <p dir="RTL">9<span dir="LTR">-    </span>پروانه سازمان نظام مهندسي</p> <p dir="RTL">10<span dir="LTR">-    </span>گواهي شوراي اصناف</p> <p dir="RTL">مدارک مالی<span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL">1<span dir="LTR">-    </span>گردش شش ماهه حساب بانکي</p> <p dir="RTL">2<span dir="LTR">-    </span>نامه تمکن يا<span dir="LTR"> Bank Statement</span></p> <p dir="RTL">3<span dir="LTR">-    </span>سند ملکي  قطعي يا وکالتي</p> <p dir="RTL">4<span dir="LTR">-    </span>برگه خريد سهام و اوراق مشارکت يا هرگونه سرمايه گذاري در بازار بورس يا مؤسسات مالي معتبر<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Appointment confirmation:</span></p> <p dir="RTL">ايميل تائيديه وقت سفارت را پرينت بگيريد و به اضافه برگه بارکد<span dir="LTR"> (confirmation page) </span>در روز مصاحبه همراه داشته باشيد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">نکات مهم<span dir="LTR"> :</span></p> <p dir="RTL">لازم است کليه مدارک لازم زمان مصاحبه برای ویزای امریکا خود را به انگليسي ترجمه نمائيد. الزامي براي دريافت مهر دادگستري و وزارت امور خارجه نيست و مهر دارالترجمه کفايت مي کند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">دقت کنيد تا 6 ماه قبل از زمان مصاحبه مدارک خود را ترجمه نکنيد زيرا اعتبار خود را تا آن زمان از دست ميدهد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> در روز مصاحبه يک ربع تا نيم ساعت قبل از زمان مصاحبه در کنسولگري حضور داشته باشيد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">درخواست کنندگان ويزاي مهاجرتي و نيز درخواست کنندگان ويزاي<span dir="LTR"> K1 </span>بايد 48 ساعت قبل از زمان مصاحبه وقت پزشکي بگيرند و معاينات پزشکي را انجام دهند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">از بردن وسائل اضافي  همراه خود در روز مصاحبه خودداري کنيد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">اطلاعات و مدارک درست و صحيح به افسر مربوطه ارائه دهيد.افسر مربوطه پس از بررسي اپليکيشن فرم و مدارک به شما خواهد گفت که آيا با درخواست شما موافقت شده است يا خير<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">ويزاي امريکا 3 ما اعتبار دارد که تا آن زمان فرصت داريد براي سفر خود به امريکا برنامه ريزي کنيد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">مدارک ويژه مورد نياز جهت اخذ ويزاي<span dir="LTR"> B2:</span></p> <p dir="RTL">دعوتنامه اقوام و يا نامه پذيرش بيمارستان , فرم<span dir="LTR"> I-134, </span>برگه رزرواسيون هتل<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">مدارک ويژه مورد نياز جهت اخذ ويزاي<span dir="LTR"> B1: </span></p> <p dir="RTL">دعوتنامه تجاري يا علمي , تاييديه ثبت نام کنگره و خلاصه مقاله<span dir="LTR"> .</span></p> <p dir="RTL">مدراک ويژه مورد نياز جهت اخذ ويزاي<span dir="LTR"> F1:</span></p> <p dir="RTL">فرم<span dir="LTR"> I-20 </span>و برگه تائيديه پرداخت<span dir="LTR"> SEVIS FEE.</span></p> <p dir="RTL">مدارک ويژه مورد نياز جهت اخذ ويزاي<span dir="LTR"> J1: </span></p> <p dir="RTL">فرم<span dir="LTR"> DS-2019 </span>و برگه تائيديه پرداخت<span dir="LTR"> SEVIS FEE </span>، فرم<span dir="LTR"> DS-7002 ( </span>مخصوص برخي دوره هاي کارآموزي<span dir="LTR">)</span></p> <p dir="RTL">مدارک ويژه  مورد نياز جهت اخذ  ويزاي<span dir="LTR"> M1: </span></p> <p dir="RTL"> فرم<span dir="LTR"> I-20 </span>و برگه تاييديه پرداخت<span dir="LTR"> SEVIS FEE.</span></p> <p dir="RTL">مدارک ويژه  مورد نياز جهت اخذ  ويزاي<span dir="LTR"> K1: </span></p> <p dir="RTL">فرم<span dir="LTR"> I-129F </span>و<span dir="LTR"> I-485</span>، طلاق نامه يا گواهي فوت همسر قبلي (درصورت لزوم)، گواهي عدم سوء پيشينه، برگه انجام</p> <p dir="RTL">معاينات پزشکي، فرم<span dir="LTR"> I-134 </span>و هرمدرکي دال بر اثبات رابطه حقيقي با فرد شهروند ايالات متحده امريکا<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">مدارک ويژه  مورد نياز جهت اخذ  ويزاي<span dir="LTR"> E2: </span></p> <p dir="RTL">فرم<span dir="LTR"> DS-156E </span>و مدارک مرتبط با کار و سرمايه گذاري در امريکا<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">مدارک ويژه  مورد نياز جهت اخذ  ويزاي کار<span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL"> فرم<span dir="LTR"> I-129 </span>و<span dir="LTR"> I-797</span>، فرم<span dir="LTR"> I-129S (</span>مختص متقاضیان ویزای<span dir="LTR"> L)</span></p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>جمعه, 03/03/2017 - 17:16</span> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/8" hreflang="fa">سفارتهای آمریکایی و ترجمه رسمی برای سفارت امریکا و کانادا</a></div> </div> Fri, 03 Mar 2017 13:46:37 +0000 daradmin 518 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه-رسمی-سفارت-برزیل http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84 <span>دارالترجمه-رسمی-سفارت-برزیل</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه رسمی سفارت برزيل ترجمه مدارک برای برزیل مترجم سفارت برزیل</span></h2> <p><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Helvetica, sans-serif;"><span dir="RTL"><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"> دارالترجمه رسمی جهت ترجمه مدارک برای سفارت برزیل می خواهید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های رسمی مدارک شما رو به تایید سفارت برزیل در تهران می رسانیم .اگر هم خود شما جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت برزیل می روید این آدرس سفارت برزیل  در تهران است</span></span></span></p> <p dir="RTL">آدرس سفارت برزيل جهت تایید ترجمه رسمی دارالترجمه ها</p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:652px;" width="653"><tbody><tr><td style="width:113px;"> <p dir="RTL">برزیل</p> </td> <td style="width:334px;"> <p dir="RTL">زعفرانیه، خ ولی عصر، خ شهید فلاحی، نبش باهنر، خ یکتا، پ 26</p> </td> <td style="width:171px;"> <p dir="RTL">22725010- 22748711</p> <p dir="RTL">8-22743996</p> </td> </tr></tbody></table><div style="clear:both;">  </div> <p><span dir="RTL">سفارت ایران در برزیل</span></p> <p>Iran Embassy , Brazil<br /><br /> SES Ave. Das Nacoes, Quadra 809 - Lote 31 <br /> Brasilia <br /> Brazil <br /> 70421-900 <br /><strong>Phone:</strong><br /> +55-61-2425733<br /> +55-61-2425915<br /><strong>Fax:</strong><br /> +55-61-2449640</p> <p align="right"><span dir="RTL">اگر مدرکی از کشور برزیل دارید و می خواهید در دارالترجمه به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در برزیل برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی در ایران داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در برزیل به شرح زیر است</span></p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>جمعه, 10/21/2011 - 16:42</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">زعفرانیه، خ ولی عصر، خ شهید فلاحی، نبش باهنر، خ یکتا، پ 26</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">22725010- 22748711 8-22743996 </div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/8" hreflang="fa">سفارتهای آمریکایی و ترجمه رسمی برای سفارت امریکا و کانادا</a></div> </div> Fri, 21 Oct 2011 13:12:01 +0000 daradmin 120 at http://www.daroltarjomeh.net سفارت آرژانتین دارالترجمه http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>سفارت آرژانتین دارالترجمه</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2 dir="RTL"><span style="font-size:12px;">سفارت آرژانتین دارالترجمه آدرس و تماس و مترجم سفارت آرزانتین در تهران</span></h2> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت آرژانتين در تهران   اگر ترجمه از آرژانتین دارید و میخواهید در دارالترجمه رسمی به فارسی ترجمه کنید دارالترجمه داریان ترجمه شما را انجام میدهد و اگر هم می خواهید مدرکی از فارسی ترجمه و به تایید سفارت آرژانتین در تهران برسانید با ما در تماس باشید.آدرس سفارت برای مراجعه حضوری به شرح زیر است</p> <p dir="RTL">استان تهران، تهران، دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان یارمحمدی- کوچه ‏قو- پلاک ۶‏، یارمحمدی</p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت ایران در آرژانتین</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Iran Embassy , Argentina</span><br /><br /><span dir="LTR">Av. Figueroa Alcorta 3229</span> <br /><span dir="LTR">Buenos Aires</span> <br /><span dir="LTR">Argentina</span> <br /> 1425 <br /><strong><span dir="LTR">Phone</span>:</strong><br /> +54-11-48021470<br /> +54-11-48024821<br /> +54-11-48026360<br /><strong><span dir="LTR">Fax</span>:</strong><br /> +54-11-48054409</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 02/21/2012 - 08:46</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">استان تهران، تهران، دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان یارمحمدی- کوچه ‏قو- پلاک ۶‏، یارمحمدی</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">5555 2257 021</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/8" hreflang="fa">سفارتهای آمریکایی و ترجمه رسمی برای سفارت امریکا و کانادا</a></div> </div> Tue, 21 Feb 2012 05:16:32 +0000 daradmin 433 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه سفارت کانادا http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7 <span>دارالترجمه سفارت کانادا </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2 dir="RTL"><span style="font-size:12px;">دارالترجمه سفارت کانادا آدرس دارالترجمه سفارت کانادا در تهران</span></h2> <p dir="RTL"><span>توجه : سفارت کانادا در تهران فعلا تعطیل است جهت اخذ ویزا باید به دیگر کشور هایی که کانادا در آنها سفارت دارد مراجعه فرمایید</span></p> <p dir="RTL"><span>.</span><span dir="RTL"> <span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">اگر دنبال دارالترجمه رسمی فرانسوی یا انگلیسی جهت ترجمه مدارک برای مهاجرت به  کانادا و کبک یا مونترال می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم</span></span><span>  </span></p> <p>مدارک ترجمه شده برای سفارت کانادا ترجمه مدارک برای مهاجرت به کانادا برای ویزای کانادا مهر دادگستری لازم است مدارک لازم برای ویزای توریستی کانادا ترجمه ناتی برای کانادا  مهر دادگستری ترجمه  مدارک لازم برای ویزای کانادا دارالترجمه کانادا </p> <p><strong>دارالترجمه های مورد تایید سفارت اسپانیا ترجمه مدارک برای سفارت کانادا ترجمه مدارك براي سفارت كانادا دارالترجمه مورد تایید سفارت کانادا دارالترجمه روبروی سفارت کانادا</strong></p> <p> </p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 01/02/2012 - 13:01</span> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">02144061411</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/8" hreflang="fa">سفارتهای آمریکایی و ترجمه رسمی برای سفارت امریکا و کانادا</a></div> </div> Mon, 02 Jan 2012 09:31:01 +0000 daradmin 362 at http://www.daroltarjomeh.net