مترجم زبان اسکاندیناوی رسمی

دارالترجمه رسمی داریان کار ترجمه اسناد و مدارک رسمی مجموعه  زبان های اسکاندیناوی را انجام می دهد یعنی ترجمه رسمی  به زبان سوئدی و نروژی و دانمارکی انجام می دهد و در اسرع وقت ترجمه سوئدی و...

مترجم رسمی زبان های اسکاندیناوی

بخشنامه اداره مترجمان رسمی

بخشنامه اداره مترجمان رسمی به دفاتر ترجمه رسمی و دارالترجمه ها در خصوص ترجمه گواهی فنی و حرفه ای در تاریخ 29 دی ماه 1390 اداره مترجمان رسمی قوه قضائیه بخشنامه جدیدی خطاب به دارالترجمه های رسمی و...

بخشنامه جدید اداره مترجمان رسمی

ترجمه مقاله ISI

ترجمه مقالات ISI ، مقاله(ای اس ای) ترجمه مقاله ISI مجموعه دارالترجمه داریان با بهره‌گیری از مترجمان بومی و مجرب‌ و اساتید ترجمه ، ترجمه مقلات isi...

ترجمه مقالات ISI

دارالترجمه به دفتر ترجمه رسمی

بر اساس دستورالعمل اداره امور مترجمان رسمی نام دارالترجمه تغیر یافت بدین ترتیب نام جدید دفاتر دارالترجمه " دفتر ترجمه رسمی " است این موضوع با دفتر اسناد رسمی هم وزن است یدین ترتیب باید...

دفتر دارالترجمه رسمی