راهنمای تایید ترجمه مدارک ابتدایی راهنمایی و دبیرستان http://www.daroltarjomeh.net/taxonomy/term/13 fa ترجمه مدرک ریزنمره دبیرستان متوسطه http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87 <span>ترجمه مدرک ریزنمره دبیرستان متوسطه</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:49</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p dir="RTL">تایید ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهي هاي مقاطع متوسطه:</p> <p dir="RTL">ترجمه مدارک دوره دبیرستان</p> <p dir="RTL">تایید مدرک دیپلم برای ترجمه جهت ترجمه رسمی  در دارالترجمه و تایید ترجمه این مدارک در دادگستری  ،علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه مربوطه برسند. و سپس به دفتر پیشخوان دولت مراجعه و با گرفتن ارائه پروانه مترجم رسمی دفتر ترجمه رسمی 189 به نام مترجم رسمی علیرضا ممدوحی تایید الکترونیک را برای ما ارسال نموده و اصل مدارک رو نیز دستی یا با پست به دارالترجمه ارسال کنید<span dir="LTR"> .</span></p> <p dir="RTL">داریان برای شهر و استان تهران تایید مدارک را از آموزش و پروش منطقه و استان انجام داده و سپس ترجمه رسمی مدرک شما را به زبان های ترکی استانبولی و اسپانیایی و ترکی آذری و انگلیسی و... انجام میدهد.ترجمه ما مطمئن سریع و آنلاین است</p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/taxonomy/term/13" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک ابتدایی راهنمایی و دبیرستان</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:19:08 +0000 ناشناس 200 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی راهنمایی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C <span>ترجمه گواهی راهنمایی</span> <span><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:47</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span>ترجمه گواهی دوره راهنمایی ترجمه رسمی مدارک دوره راهنمایی (سه ساله راهنمایی ) در دارالترجمه رسمی</span></h2> <p><span>ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهيهای مقطع راهنمايی</span><span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL">برای ترجمه رسمی مدارك مقطع راهنمايی لازم است که این مدارک توسط مدير مدرسه <span style="font-size: 13px;">مهر و امضا</span><span style="font-size: 13px;"> </span><span style="font-size: 13px;">و توسط آموزش و پرورش منطقه و همچنین اداره کل آموزش و پرورش استان مهر شود و ان وقت قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است </span><span dir="LTR" style="font-size: 13px;">.</span></p> <p dir="RTL">جهت تایید ترجمه در دارالترجمه رسمی، گواهی پايان مقطع تحصيلات راهنمايی (سوم راهنمايي) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه و اداره کل استان برسد<span dir="LTR">.  </span></p> <p><br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/taxonomy/term/13" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک ابتدایی راهنمایی و دبیرستان</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:17:52 +0000 daradmin 199 at http://www.daroltarjomeh.net دیپلم پیش دارالترجمه http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>دیپلم پیش دارالترجمه</span> <span><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:46</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>دیپلم پیش دارالترجمه ترجمه مدارک تحصیلی مدارس خارجی مترجم رسمی دیپلم و پیش دانشگاهی</p> <p><strong><span dir="RTL">ترجمه رسمی مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران در دارالترجمه رسمی : </span></strong></p> <p><span dir="RTL">ترجمه رسمی مدارک مدارس خارجی در ایران با تایید ادراه روابط بین الملل وزارت اموزش و پرورش قابل انجام است . </span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/taxonomy/term/13" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک ابتدایی راهنمایی و دبیرستان</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:16:19 +0000 daradmin 198 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه رسمی مدارک دبستان چه تایید هایی نیاز دارد ؟ http://www.daroltarjomeh.net/%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>ترجمه رسمی مدارک دبستان چه تایید هایی نیاز دارد ؟</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:44</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>ترجمه رسمی مدارک دبستان یا همان دوره ابتدایی به چه مهر ها و تایید هایی نیاز دارد ؟</p> <p dir="RTL">ترجمه رسمی مدارك تحصيلي مقطع ابتدايي  به زبان انگلیسی ،عربی ،روسی،آلمانی و دیگر زبان ها<span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL">كليه مدارك مقطع ابتدايي(دوره دبستان) با مهر و امضا مدير آموزشگاه و آموزش و پرورش منطقه و کل قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه می باشد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">ترجمه گواهي پايان مقطع تحصيلات ابتدايي (پنجم ابتدايي) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه و کل برسد<span dir="LTR">.  </span></p> <img alt="ترجمه رسمی ریزنمره دبستان و کلاس پنجم" data-entity-type="file" data-entity-uuid="cfdef804-6ac1-44f2-9594-88d5b858a81e" src="/sites/default/files/inline-images/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.png" class="align-center" /><p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/taxonomy/term/13" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک ابتدایی راهنمایی و دبیرستان</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:14:26 +0000 ناشناس 197 at http://www.daroltarjomeh.net