راهنمای تایید ترجمه مدارک شخصی http://www.daroltarjomeh.net/taxonomy/term/16 fa ترجمه-مدرک-حوزه-علمیه http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87 <span>ترجمه-مدرک-حوزه-علمیه</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:42</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p><strong><span dir="RTL">ترجمه مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه : </span></strong></p> <p><span dir="RTL">مدارک صادره از حوزه های علمیه همراه مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی و تایید توسط اداره مترجمان رسمی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه است .</span></p> <p><span dir="RTL">دفتر داریان مدارک و ریزنمره و گواهی حوزه علمیه را به زبان عربی ، انگلیسی ، روسی ، فرانسه و دیگر زبان ها ترجمه می کند اگر چه غالب ترجمه این نوع مدارک به زبان عربی است اما دارالترجمه داریان به همه زبان ها ترجمه شما را انجام میدهد</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک شخصی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:12:49 +0000 ناشناس 196 at http://www.daroltarjomeh.net سرفصل سیلابس دروس درس دانشگاهی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C <span>سرفصل سیلابس دروس درس دانشگاهی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:19</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <strong><span dir="RTL">ترجمه سرفصل دروس</span></strong></h2> <div> <p>سر فصل دروس کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ،  قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .دارالترجمه داریان ترجمه انگلیسی اکثرسرفصل دروس دانشگاهی را در اختیار دارد  و در حداقل زمان ممکن ترجمه کار را به شما تحویل میدهد .</p> <h4> سرفصل هایی که ما ترجمه آنها را آماده داریم و یا می توانیم در زمان کم تحویل دهیم شامل:</h4> <p dir="RTL">ترجمه سرفصل دروس دانشگاهی ( سیلابس ) رشته  علوم اقتصادی به زبان انگلیسی ==  ترجمه سرفصل رشته آزمایشگاه ( سیلابس ) ==  ترجمه سرفصل دروس کاردانی و کارشناسی  تجارت الکترونیک  ==  ترجمه سرفصل درس های دانشگاهی رشته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی و ارشد ==  ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) کاردانی و کارشناسی  مدیریت بازرگانی به زبان انگلیسی == ترجمه رسمی سیلابس رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی در همه مقاطع ==  ترجمه <span>سیلابس</span><span> </span><span>دروس زبان و ادبیات انگلیسی == ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) رشته زبانشناسی، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) فرهنگ و هنر، فلسفه، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) الهیات و ادیان، تاریخ، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) حقوق بین الملل، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس )حقوق جزا و جرم شناسی، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) علوم تربیتی و آموزشی، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) علوم سیاسی و روابط بین الملل، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس )  علوم ارتباطات و روزنامه نگاری، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس )  مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات و انتقال تکنولوژی، علوم کامپیوتر و شبکه، عمران، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) جغرافیا و زمین شناسی و ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) ژئوفیزیک، مهندسی شیمی معدنی و فرآوری مواد معدنی، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس )   مهندسی مواد: ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) شکل دهی فلزات، جوشکاری، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) خوردگی، ریخته گری، سرامیک و بیومواد،  نانو تکنولوژی، فیزیک، میکروبیولوژی، آمار، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی برق: قدرت، کنترل، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس )مخابرات، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی راه آهن برقی و حمل و نقل ریلی، پزشکی و ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی پزشکی، مهندسی هسته ای،  مهندسی نفت و حفاری و اکتشاف، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) صنایع رنگ و پلیمر، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی مکانیک ساخت و تولید، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی سیستم محرکه خودرو، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون، ترجمه سرفصل دروس ( سیلابس ) مهندسی الکترونیک،</span><span dir="LTR">...</span></p> </div> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک شخصی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 11:49:54 +0000 daradmin 184 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه-گواهینامه-رانندگی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C <span>ترجمه-گواهینامه-رانندگی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 16:11</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">ترجمه گواهینامه رانندگی به انگلیسی به صورت رسمی برای استفاده و رانندگی در کانادا تورنتو استرالیا آلمان</span></h2> <p dir="RTL">ترجمه گواهينامه رانندگي<span dir="LTR">: به زبان انگلیسی و روسی و عربی و ترکی آذری و استامبولی و اسپانیایی و ایتالیایی و فرانسوی</span></p> <p dir="RTL">ترجمه گواهينامه رانندگي همراه با اصل قابل ترجمه و تاييد است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به ان که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام میشود قابل ترجمه و تایید میباشد گواهی های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه  نیز قابلیت ترجمه و تایید را داراست .ترجمه و تایید و برابر با اصل نمودن گواهینامه های بین المللی فاقد منع قانونی دارد.گرفتن گواهینامه بین المللی از مجرایی غیر مجرای دارالترجمه انجام می شود و قابل ترجمه و تاییید از سوی وزارت امور خارجه نیست یعنی عملا ارزشی ندارد و سر کاری است .</p> <p dir="RTL"> </p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک شخصی</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 12:41:16 +0000 daradmin 181 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه-گواهی-ولادت http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA <span>ترجمه-گواهی-ولادت</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 16:09</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p align="right"><strong><span dir="RTL">ترجمه رسمی گواهی ولادت </span></strong></p> <p align="right"><span dir="RTL">گواهی ولادت اتباع داخلی تا 15 روز قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای متعهد و تایید نظام پزشکی قابلیت ترجمه در دارالترجمه رسمی دارد . </span></p> <p align="right"><span dir="RTL">گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال قابل ترجمه در دارالترجمه به هر زبانی است . </span>قبلا برای ترجمه لازم بود اداره ثبت احوال خارجه تایید کند که الان لازم نیست</p> <p dir="RTL"> </p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک شخصی</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 12:39:38 +0000 daradmin 180 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه انگلیسی گواهی عدم سوء پیشینه http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 <span>ترجمه انگلیسی گواهی عدم سوء پیشینه </span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 16:05</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p align="right"><strong><span dir="RTL">.ترجمه  گواهی عدم سوء پیشینه کیفری </span></strong></p> <p align="right"><span dir="RTL"> گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است و از تاریخ صدور یک ماه برای ترجمه اعتبار دارد قبلا تاریخ اعتبار گواهی عدم سوئ پیشینه برای ترجمه 3 ماه بود اما از اول بهمن 91 وزارت خارجه فقط ترجمه عدم سوء پیشینه های را مهر می زند که از تاریخ صدور آنها بیش از یک ماه نگذشته باشد . و حداکثر از صدور آن باید یک ماه گذشته باشد تا ترجمه ان در دارالترجمه تایید شود. </span>برابر اصل گواهی عدم سوء پیشینه قابل ترجمه رسمی دردارالترجمه  نیست .</p> <p align="right"> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک شخصی</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 12:35:46 +0000 daradmin 179 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه-رونوشت-ازدواج-دارالترجمه http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>ترجمه-رونوشت-ازدواج-دارالترجمه</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 13:59</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h1> الزامات ترجمه رسمی رونوشت محضری سند ازدواج   در دارالترجمه را برای ما بنویسید؟</h1> <p>این سوال بسیاری از مشتریان است </p> <p dir="RTL">ترجمه رونوشت سند ازدواج (عقدنامه) به زبان های انگلیسی و آلمانی و سوئدی و نروژی و دانمارکی و چینی <span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL">براي ترجمه رونوشت سند ازدواج در دارالترجمه رسمی ، همراه داشتن شناسنامه الزامي است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">رونوشت سند ازدواج در صورتي كه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی و تایید دراداره مترجمان رسمی  است<span dir="LTR">. </span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک شخصی</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 10:29:55 +0000 ناشناس 175 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه ترجمه پایان خدمت http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA <span>دارالترجمه ترجمه پایان خدمت</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 13:54</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2 dir="RTL"> <span style="font-size:12px;">ترجمه رسمی كارت پايان خدمت <span dir="LTR">: </span>ترجمه کارت سربازی در دارالترجمه رسمی </span></h2> <p dir="RTL">ترجمه كارت پايان خدمت همراه با اصل  قابل ترجمه و تاييد است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تایید است با این توضیح که پشت کارت نیز باید ترجمه شود لکن کپی برابر با اصل آن قابل ترجمه و تایید نیست . همچنین گواهی های صادره از نیروهای انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه در دارالترجمه میباشد .</p> <p dir="RTL">دارالترجمه ترجمه پایان خدمت انگلیسی روسی ترکی کردی ترجمه کارت سربازی</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک شخصی</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 10:24:08 +0000 daradmin 172 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه رسمی سند طلاق http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82 <span>ترجمه رسمی سند طلاق</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 13:48</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span>ترجمه رسمی سند طلاق قانون ترجمه رسمی طلاق نامه در دارالترجمه های رسمی ایران</span></h2> <p> </p> <h3 dir="RTL"> <span style="font-size:12px;">ترجمه سند طلاق<span dir="LTR">:</span>ترجمه طلاق نامه به زبان اسپانیایی و ایتالیایی و انگلیسی و ترکی  دیگر زبان ها</span></h3> <p dir="RTL">براي ترجمه رسمی سند طلاق در دارالترجمه رسمی ، همراه داشتن شناسنامه یکی از طرفین طلاق ضروری است.</p> <p dir="RTL">سند طلاق یا رونوشت محضری (برابر اصل دفترخانه صادر کننده سند طلاق ) در صورتی که  مهر دفتر ثبت طلاق داشته باشد  با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه رسمی توسط مترجم در دارالترجمه است .</p> <p dir="RTL">رونوشت سند طلاق در صورتي كه خوانا و بدون قلمخوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق دفترخانه باشد، قابل ترجمه در دارالترجمه است<span dir="LTR">. </span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک شخصی</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 10:18:02 +0000 ناشناس 170 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه سند ازدواج آلمانی انگلیسی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C <span>ترجمه سند ازدواج آلمانی انگلیسی</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 13:11</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p dir="RTL"><strong>ترجمه سند ازدواج به زبان آلمانی و روسی و انگلیسی و دیگر زبان ها</strong></p> <p dir="RTL">براي ترجمه رسمی سند ازدواج در  دارالترجمه ، همراه داشتن شناسنامه يكي از ذوجين الزامي است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> سند ازدواج در صورتي كه خوانا و بدون قلم خوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق دفترخانه باشد، قابل ترجمه توسط دارالترجمه رسمی است<span dir="LTR">.  </span></p> <p dir="RTL">ترجمه عقد انقطاعي (مدت دار) قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه نيست<span dir="LTR">.  </span></p> <p dir="RTL">سند ازدواج یا رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفتر خانه اسناد رسمی قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه می باشد گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی ( عراقی و افغانستان ) که در ایران ازدواج نموده اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزرات کشور و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه توسط مترجم رسمی است ازدواج موقت و اقرار بزوجیت در صورتی ترجمه رسمی  میشود که مثل اقرار نامه در سر برگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد قید شروط ضمن عقد زوجین در ترجمه الزامی است .</p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک شخصی</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 09:41:35 +0000 ناشناس 169 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه احکام حکم طلاق http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82 <span>ترجمه احکام حکم طلاق</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 13:08</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">ترجمه احكام طلاق ترجمه رای طلاق ترجمه طلاق نامه مترجم طلاق</span></h2> <p dir="rtl">ترجمه احكام طلاق در <span dir="ltr"> دارالترجمه رسمی داریان به زبان های روسی و انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و ترکی و عربی و.....دیگر زبان هایی که مترجم رسمی دارند:</span></p> <p dir="rtl">احكام طلاق يا اقرار به عدم امكان سازش زوجین كه منجر به جدائي و طلاق  نگرديده باشد، قابل ترجمه در دارالترجمه نيست. چنانچه مشتری  اظهار به جدايي و طلاق نمايد، ارائه اصل  سند طلاق يا شناسنامه كه در آن طلاق به ثبت رسيده باشد براي استناد سند ترجمه شده الزاميست<span dir="ltr">.</span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک شخصی</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 09:38:35 +0000 daradmin 168 at http://www.daroltarjomeh.net