سفارتهای آسیایی و تایید ترجمه رسمی از دارالترجمه http://www.daroltarjomeh.net/taxonomy/term/4 fa دارالترجمه سفارت هند http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF <span>دارالترجمه سفارت هند </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2 class="rtecenter"> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه سفارت هند و دارالترجمه رسمی سفارت هندوستان</span></h2> <p class="rtecenter">اگر شما سرور گرامی در جستجوی دارالترجمه رسمی برای ترجمه مدارک برای سفارت هند هستید  ما ترجمه رسمی شما را به انگلیسی انجام داده و به تایید سفارت هند در تهران می رساند. </p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت هند در تهران / ایران               </p> <p dir="RTL">۸۷۳۵۱۷۲-۸۷۵۵۱۰۲        </p> <p dir="RTL">خيابان دکتر بهشتی نبش خيابان نهم خيابان مير عماد شماره ۴۶</p> <p dir="RTL">..................................................................</p> <p dir="RTL">سفارت ایران در هند</p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">Iran Embassy , India</span><br /><br /><span dir="LTR">5, Barakhamba Road</span> <br /> New Delhi <br /> India <br /> 110001 <br /><strong>Phone:</strong><br /> +91-11-3329600<br /> +91-11-3329601<br /> +91-11-3329602<br /> +91-11-3320491<br /><strong>Fax:</strong><br /> +91-11-3325493<br /> +91-11-3354093</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 12:36</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">خ دکتر بهشتی، نبش خ نهم، خ میرعماد، پ 46</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">۸۷۳۵۱۷۲</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="fa">سفارتهای آسیایی و تایید ترجمه رسمی از دارالترجمه</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 09:06:50 +0000 daradmin 157 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه سفارت مالزی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C <span>دارالترجمه سفارت مالزی</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه سفارت مالزی مترجم سفارت مالزی ترجمه برای مالزی</span></h2> <p><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Helvetica, sans-serif;">.<span dir="RTL"> <span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">شما که در جستجوی  دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای مالزی می گردید دارالترجمه رسمی داریان ترجمه برای سفارت مالزی انجام میدهد و هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های  شما رو از سفارت مالزی در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه به سفارت مالزی می روید این آدرس سفارت مالزی در تهران است</span></span></span></p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت مالزی در ایران/تهران</p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:652px;" width="653"><tbody><tr><td style="width:113px;"> <p dir="RTL">مالزی</p> </td> <td style="width:334px;"> <p dir="RTL">نیاوران، خ مقدسی‌(مژده سابق)‌،‌پ 39</p> </td> <td style="width:171px;"> <p dir="RTL">4-22747291</p> </td> </tr></tbody></table><p dir="RTL">.................................................................................<span style="font-size: 13px;">..........................................................</span></p> <p><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Helvetica, sans-serif;" xml:lang="AR-SA">اگر مدرکی از مالزی دارید و می خواهید در ایران در دارالترجمه به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در مالزی برسانید تا امکان ترجمه رسمی آن در ایران فراهم گردد.آدرس کنسولی ایران در مالزی به شرح زیر است</span></p> <p><span dir="RTL">سفارت ایران در مالزی</span></p> <address> Iran Embassy , Malaysia<br /><br /> No.1 Lorong U Thant Satu, Off Jalan U-Thant <br /> Kuala Lumpur <br /> Malaysia <br /> 55000 <br /><strong>Phone:</strong><br /> +60-3-4514830<br /> +60-3-4514824<br /><strong>Fax:</strong><br /> +60-3-42562904<br /><strong>Email:</strong><br /> ir_emb@tm.net.my</address> <p align="right"><span dir="RTL">...........................................................</span></p> <p align="right"><strong><span dir="RTL">درس سفارت جمهوری اسلامي ايران در مالزی</span></strong></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="height: 31px;"> <p align="right"><span dir="RTL">تلفن سفارت</span>:</p> </td> <td style="height: 31px;"> <p align="right">30 - 42514824 (3) 60+</p> </td> </tr><tr><td style="height: 31px;"> <p align="right"><span dir="RTL">نمابر سفارت</span>:</p> </td> <td style="height: 31px;"> <p align="right">42521563 (3) 60+</p> </td> </tr><tr><td style="height: 31px;"> <p align="right"><span dir="RTL">آدرس سفارت</span>:</p> </td> <td style="height: 31px;"> <p align="right">1 LORONG U-THANT SATU,OFF JALAN U THANT ,55000 KUALA LUMPUR</p> </td> </tr></tbody></table><p>دارالترجمه نیاوران</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:51</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">نیاوران، خ مقدسی‌(مژده سابق)‌،‌پ 39</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">4-22747291</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="fa">سفارتهای آسیایی و تایید ترجمه رسمی از دارالترجمه</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 08:21:43 +0000 daradmin 152 at http://www.daroltarjomeh.net آدرس-سفارت-کره-جنوبی-دارالترجمه http://www.daroltarjomeh.net/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>آدرس-سفارت-کره-جنوبی-دارالترجمه</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span dir="RTL" style="font-size: 13px;"> اگر در جستجوی  دارالترجمه رسمی جهت ترجمه مدارک برای کره جنوبی هستید  با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم نامه ها و مکاتبات کره ای شما رو ترجمه می کنیم و ترجمه های شما رو</span><span style="font-size: 13px;"> </span><span style="font-size: 13px;">به تایید</span><span dir="RTL" style="font-size: 13px;"> از سفارت کره جنوبی در تهران میرسانیم .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت کره  می روید این آدرس سفارت کره جنوبی در تهران است</span><span style="font-size: 13px;">.</span></p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت کره جنوبی در تهران              </p> <p dir="RTL">۴-۸۰۵۴۹۰۰        </p> <p dir="RTL">ميدان ونک خيابان شيخ بهائی دانشور غربی شماره ۱۸</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 13px; font-family: Helvetica, sans-serif;">اگر مدرکی از کره جنوبی دارید که می خواهید در دارالترجمه رسمی در ایران  به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید باید به تایید کنسولی ایران در کره جنوبی برسانید تا قابل ترجمه رسمی در ایران باشد.آدرس کنسولی ایران در کره جنوبی به شرح زیر است</span><span style="font-size: 13px;">.:</span></p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت ایران در کره جنوبی ...</p> <p>Iran Embassy , South Korea<br /><br /> 726-116, Hannam-dong, Yongsan-ku <br /> Seoul <br /> South Korea <br /><strong>Phone:</strong><br /> +82-2-7937751<br /><strong>Fax:</strong><br /> +82-2-7927052<br /> +82-2-7927053</p> <p dir="RTL"> </p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:34</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">میدان ونک، خ شیخ بهائی، دانشور غربی، پ 18</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">88054900</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="fa">سفارتهای آسیایی و تایید ترجمه رسمی از دارالترجمه</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 08:04:10 +0000 daradmin 148 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه سفارت قرقیزستان http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 <span>ترجمه سفارت قرقیزستان </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h3> <span style="font-size:12px;">سفارت قرقیزستان تهران دارالترجمه مترجم رسمی مورد تایید سفارت قرقیزستان</span></h3> <p>دارالترجمه داریان برای سفارت قرقیزستان ترجمه روسی انجام میدهد.با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.آدرس سفارت قرقیزستان نیز به شرح زیر است</p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت قرقيزستان                 در تهران / ایران</p> <p dir="RTL">۲۸۳۰۳۵۴            </p> <p dir="RTL">خيابان پاسداران نارنجستان پنجم شماره ۱۲</p> <p dir="RTL">........................................................................</p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تلفن سفارت ایران در بیشکک/ قرقیزستان</p> <div> <p>Embassy of Iran in Bishkek </p> </div> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> <p align="right">ADDRESS</p> </td> <td> <p>Razaghof St. No. 36<br /> Bishkek<br /> Kyrgyzstan</p> </td> </tr><tr><td> <p align="right">PHONE</p> </td> <td> <p>LOCAL: (0312) 226.964<br /> INTERNATIONAL: +996.312.226.964</p> </td> </tr><tr><td> <p align="right">FAX</p> </td> <td> <p>LOCAL: (0312) 660.209<br /> INTERNATIONAL: +996.312.660.209</p> </td> </tr></tbody></table><p dir="RTL"> </p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:28</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">خ پاسداران، نارنجستان پنجم، پ 12</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">22830351</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="fa">سفارتهای آسیایی و تایید ترجمه رسمی از دارالترجمه</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 07:58:07 +0000 daradmin 145 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه سفارت فيليپين http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%BE%D9%8A%D9%86 <span>دارالترجمه سفارت فيليپين</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه سفارت فيليپين و آدرس دارالترجمه رسمی سفارت فیلیپین</span></h2> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت فيليپين در تهران      </p> <p dir="RTL">لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی فیلیپین </p> <p dir="RTL">رزرو هتل یا دعوتنامه </p> <p dir="RTL">گواهی حساب بانکی ترجمه شده توسط مترجم رسمی </p> <p dir="RTL">سند متالکیت </p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:652px;" width="653"><tbody><tr><td style="width:113px;"> <p dir="RTL">فیلیپین</p> </td> <td style="width:334px;"> <p dir="RTL">خ ولیعصر، خیابان خیام ، پلاک 5 </p> </td> <td style="width:171px;">  </td> </tr></tbody></table><div style="clear:both;"> 22668775        22668776   22668774</div> <p dir="RTL">سفارت ایران در مانیل/ فیلیپین</p> <p>Iran Embassy , Philippines<br /> 2224 Paraiso corner Pasay Road Dasmarinas Village <br /> Makati <strong>City</strong> <br /> Metro Manila <br /> Philippines <br /><strong>Phone:</strong><br /> +63-2-8884757<br /> +63-2-8884758<br /> +63-2-8884759<br /> +63-2-8401879<br /><strong>Fax:</strong><br /> +63-2-8884777<br /><strong>Email:</strong><br /> sefarati@info.com.ph</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:23</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">خ ولیعصر، روبروی جام جم، خ خرسند،پ 77</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">22668775 22668776 22668774 </div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="fa">سفارتهای آسیایی و تایید ترجمه رسمی از دارالترجمه</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 07:53:31 +0000 daradmin 143 at http://www.daroltarjomeh.net دفتر ترجمه سفارت ژاپن http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86 <span>دفتر ترجمه سفارت ژاپن </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:14px;">سفارت ژاپن دارالترجمه رسمی سفارت ژاپن زبان ژاپنی و انگلیسی در تهران</span></h2> <p>خدمت کسانی که کار ترجمه برای ژاپن می خواهند عرض می کنم که سفارت ژاپن هم ترجمه انگلیسی و ترجمه ژاپنی رو قبول می کنه دارالترجمه داریان هم ترجمه ژاپنی و هم ترجمه انگلیسی انجام می دهد و در صورت لزوم ترجمه شما رو به تایید سفارت ژاپن می رساند.</p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت ژاپن در تهران / ایران             </p> <p dir="RTL">۸۷۱۳۹۷۴-۸۷۱۷۹۲۲        </p> <p dir="RTL">خيابان بخارست نبش خيابان پنجم شماره ۱۲</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">………………………………………………………………………………</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 13px;">دوستانی که در ژاپن هستند و مدارکی برای ترجمه از ژاپنی دارند باید قبل از سفر به ایران مدارک خود را به تایید کنسولی ایران در زاپن برسانند تا امکان ترجمه رسمی مدارک آنها در دارالترجمه رسمی فراهم گردد.</span></p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت ایران در توکیو / ژاپن</p> <table border="0" cellpadding="0" style="width: 546px;" width="546"><tbody><tr><td colspan="2" style="width: 542px;"> <p align="center"><strong><span dir="RTL">سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 77px;"> <p align="right"> <span dir="RTL">نشانی سفارت</span>:</p> </td> <td style="width: 462px;"> <p align="center"> 3-13-9, Minami Azabu, Minato-ku Tokyo 106-0047</p> </td> </tr><tr><td style="width: 77px; height: 36px;"> <p align="right"> <span dir="RTL">تلفن</span>:</p> </td> <td style="width: 462px; height: 36px;"> <p align="center">0081-3-3446-8011~4    : <span dir="RTL">از ساعت 9:00 تا 17:00 عصر</span><br /> 0081-9083-205484   :<span dir="RTL">در ساعت غیر اداری و تعطیلات رسمی</span></p> </td> </tr><tr><td style="width: 77px;"> <p align="right"> <span dir="RTL">نمابر</span>:</p> </td> <td style="width: 462px;"> <p align="center"> 0081-3-3446-9002  &amp; 0081-3-3446-2383    <a href="http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGkyQsv.5JMj4BtZ5XNyoA?p=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1++%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86&amp;fr=yfp-t-102&amp;fr2=sb-bot">:</a> <span dir="RTL">تمام وقت</span></p> </td> </tr><tr><td style="width: 77px;"> <p align="right"> <span dir="RTL">روز های کاری</span>:</p> </td> <td style="width: 462px;"> <p align="center"><span dir="RTL">روزهای دوشنبه تا جمعه</span></p> </td> </tr><tr><td style="width: 77px;"> <p align="right"> <span dir="RTL">ساعات کار</span>:</p> </td> <td style="width: 462px;"> <p align="center"><span dir="RTL">صبح ها از ساعت 9:00 تا 12:00 ظهر</span>       <span dir="RTL">بعد از ظهر از ساعت 13:00 تا ساعت 17:00</span></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>جمعه, 10/21/2011 - 17:51</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">خ بخارست، نبش خ پنجم، پ 12</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">88717922</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="fa">سفارتهای آسیایی و تایید ترجمه رسمی از دارالترجمه</a></div> </div> Fri, 21 Oct 2011 14:21:03 +0000 daradmin 134 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه سفارت ترکمنستان http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 <span>دارالترجمه سفارت ترکمنستان</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">ادرس سفارت ترکمنستان دارالترجمه رسمی سفارت ترکمنستان </span></h2> <p>دارالترجمه رسمی برای ترکمنستان: دارالترجمه داریان دارالترجمه رسمی جهت ترجمه مدارک برای سفارت ترکمنستان .</p> <p dir="RTL">آدرس سفارت ترکمنستان <span style="font-size: 13px;">              </span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:652px;" width="653"><tbody><tr><td style="width:115px;"> <p dir="RTL">سفارت ترکمنستان</p> </td> <td style="width:332px;"> <p dir="RTL">فرمانیه، خ دکتر لواسانی، خ وطن‌پور، خ براتی، پ‌5</p> </td> <td style="width:170px;"> <p dir="RTL">22206731 -22206306</p> </td> </tr></tbody></table><div style="clear:both;">  </div> <p dir="RTL"><span dir="LTR">………………………………………….</span></p> <p>Turkmen Embassy in Tehran, Iran<br /><br /> No. 39 Parsdaran<br /> Avenue Golestan 5 Street<br /> before: 34, Dr. Shariati Avenue<br /> 8 Maleka Street<br /> Tehran<br /> Iran<br /><strong>Phone:</strong><br /> +98-21 2542178<br /> +98-21 2548686<br /><strong>Fax:</strong><br /> +98-21 2540432</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><span style="font-size:18px;">آدرس سفارت ایران در ترکمنستان</span></p> <p dir="RTL">شماره تماس سفارت ايران در تركمنستان             </p> <p dir="RTL">تلفن :     349361-341452-0099312</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Email</span> :  ---</p> <p dir="RTL">سایت :    <span dir="LTR">IR_TUREM@MFA.GOV.IR</span></p> <p dir="RTL">آدرس:    <span dir="LTR">number3-tehran st-ashghabad-turkmenstan</span></p> <p dir="RTL">فكس:      0099312-350656</p> <p dir="RTL">توضيحات</p> <p dir="RTL">روزهاي كاري      ازدوشنبه تا جمعه</p> <p dir="RTL">ساعات كاري        8:30 - 17:00</p> <p dir="RTL">روزها ي تعطيل    شنبه و يكشنبه</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>جمعه, 10/21/2011 - 17:03</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">فرمانیه، خ دکتر لواسانی، خ وطن‌پور، خ براتی، پ‌5</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">22206731 -22206306</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="fa">سفارتهای آسیایی و تایید ترجمه رسمی از دارالترجمه</a></div> </div> Fri, 21 Oct 2011 13:33:54 +0000 daradmin 127 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه سفارت تايلند http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF <span>دارالترجمه سفارت تايلند </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه سفارت تايلند ترجمه و مترجم سفارت تایلند در تهران</span></h2> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت تايلند در تهران/ ایران  جهت تایید ترجمه رسمی در سفارت تایلند.</p> <p dir="RTL">اگر مدرک برای ترجمه رسمی از تایلند دارید که نیاز به تایید سفارت تایلند دارد آدرس سفارت تایلند به شرح زیر است           </p> <p dir="RTL">ترجمه انواع ویزای تایلند   ترجمه مدارک ویزای تایلند</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>جمعه, 10/21/2011 - 17:01</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">فرمانیه، خ دکتر لواسانی،‌خ وطن پور، خ ایرانی، پ‌5</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">9- 77643297 و 77531432</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="fa">سفارتهای آسیایی و تایید ترجمه رسمی از دارالترجمه</a></div> </div> Fri, 21 Oct 2011 13:31:34 +0000 daradmin 126 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه سفارت افغانستان http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 <span>دارالترجمه سفارت افغانستان</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2 align="right"> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه سفارت افغانستان تماس  آدرس سفارت افغانستان ترجمه  رسمی دری </span></h2> <p align="right"><span style="font-size: 13px;"> اگر دنبال دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای افغانستان می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی را انجام می دهیم و هم تایید ترجمه ها شما را از سفارت افغانستان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت افغانستان در تهران است</span></p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت افغانستان در تهران  </p> <p dir="RTL">۸۳۷۷۱۵۱-۸۷۳۵۰۴۰        </p> <p dir="RTL">خيابان شهيد دکتر بهشتی خيابان پاکستان نبش خيابان چهارم</p> <p dir="RTL">سفارت ایران در کابل</p> <div> <p>Embassy of Iran in Kabul </p> </div> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> <p align="right">ADDRESS</p> </td> <td> <p>Shir Pur SQ<br /> Share Now Ave.<br /> East Kabul<br /> Afghanistan</p> </td> </tr><tr><td> <p align="right">PHONE</p> </td> <td> <p>LOCAL: (020) 210.1391<br /> INTERNATIONAL: +93.20.210.1391</p> </td> </tr><tr><td> <p align="right">FAX</p> </td> <td> <p>LOCAL: (020) 210.1397<br /> INTERNATIONAL: +93.20.210.1397</p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>جمعه, 10/21/2011 - 16:24</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">خيابان شهيد دکتر بهشتی خيابان پاکستان نبش خيابان چهارم</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">۸۳۷۷۱۵۱-۸۷۳۵۰۴۰ </div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="fa">سفارتهای آسیایی و تایید ترجمه رسمی از دارالترجمه</a></div> </div> Fri, 21 Oct 2011 12:54:12 +0000 daradmin 113 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه رسمی سفارت ازبکستان http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 <span>دارالترجمه رسمی سفارت ازبکستان</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه رسمی سفارت ازبکستان مترجم سفارت ازبکستان</span></h2> <p>دارالترجمه داریان مدارک لازم جهت ارائه به سفارت ازبکستان رو ترجمه می کند و در صورت لزوم ترجمه ها رو به تایید سفارت ازبکستان می رساند.اگر هم شخصا جهت تایید مدارک به سفارت ازبکستان می روید این آدرس و تماس سفارت است:</p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت ازبکستان در تهران</p> <p dir="RTL">۲۸۳۲۰۷۱-۲۲۹۹۷۸۰        </p> <p dir="RTL">پاسداران خيابان بوستان کوچه نسترن شماره ۶</p> <p>Embassy of Uzbekistan in Tehran, Iran <br /><br /> Pasdaran Avenue<br /> Nastaran St., 6<br /> Tehran<br /> Iran<br /><strong>Phone:</strong><br /> +98-21-229-97-80</p> <p dir="RTL">در صورتی که مدرکی از ازبکستان برای ترجمه در ایران دارید ابتدا به تایید کنسولی ایران در تاشکند برسانید تا امکان ترجمه رسمی آن در دارالترجمه فراهم گردد</p> <p dir="RTL">.............................................................</p> <p dir="RTL">سفارت ایران در ازبکستان<span dir="LTR"> / </span>تاشکند</p> <address> Iran Embassy , Uzbekistan<br /><br /> Sq. Poshkin No.20 Parkeskaya Ave. <br /> Tashkent <br /> Uzbekistan <br /><strong>Phone:</strong><br /> +998-71-683877<br /> +998-71-686475<br /> +998-71-684719<br /> +998-71-686968</address> <p dir="RTL"> </p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>جمعه, 10/21/2011 - 16:00</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">پاسداران خيابان بوستان کوچه نسترن شماره 6 </div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">۲۸۳۲۰۷۱-۲۲۹۹۷۸۰</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="fa">سفارتهای آسیایی و تایید ترجمه رسمی از دارالترجمه</a></div> </div> Fri, 21 Oct 2011 12:30:06 +0000 daradmin 107 at http://www.daroltarjomeh.net