سفارتهای عربی و ترجمه رسمی برای سفارت عراق و امارات

ترجمه رسمی به عربی و انگلیسی و تایید در سفارت عراق و امارات

دارالترجمه سفارت لبنان

سفارت لبنان ترجمه زبان عربی و انگلیسی از لبنان در تهران

دنبال دارالترجمه برای  ترجمه مدارک برای لبنان می گردید؟  با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید ترجمه رسمی عربی و انگلیسی برای ارائه به سفارت لبنان برای شما انجام میدهیم .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های عربی یا انگلیسی شما رو از سفارت لبنان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت لبنان در تهران است

سفارت کويت

سفارت کويت ترجمه عربی رسمی برای سفارت کویت

اگر دنبال دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای کویت می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های عربی یا انگلیسی شما رو از سفارت کویت در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت کویت در تهران است.

آدرس و تماس سفارت کويت در تهران

۹-۸۷۸۵۹۹۷        

خيابان وحيد دستجردی شماره ۳۲۲

سفارت قطر دارالترجمه

سفارت قطر دارالترجمه عربی مترجم عربی سفارت قطر ترجمه برای سفارت قطر در تهران

سفارت قطر ترجمه عربی و انگلیسی رو تایید می کند دارالترجمه داریان ترجمه عربی و انگلیسی شما را برای سفارت قطر انجام میدهد جهت مراجعه به سفارت قطر و تایید ترجمه ها به آدرس زیر مراجعه کنید.

آدرس و شماره تماس سفارت قطر جهت تایید مدارک ترجمه شده در دارالترجمه ها .دارالترجمه داریان مدارک شما را جهت ارائه به کشور طر ترجمه به عربی نموده و به تایید سفارت قطر در تهران می رساند به آدرس زیر.

دارالترجمه سفارت عراق

سفارت عراق ترجمه رسمی مدارک دارالترجمه عربی سفارت عراق

به استحضار مراجعین محترم سایت دارالترجمه می رساند سفارت عراق برای تایید ترجمه هر مدرک شرکتی و تجاری 160 دلار و برای تایید ترجمه رسمی مدارک معمولی 5 دلار دریافت می کند و هر روز تا ساعت 11 صبح مدرک قبول می کند دارالنرجمه داریان با کمال میل هم ترجمه رسمی شما رو به زبان عربی یا انگلیسی انجام  میدهد و هم کارای تایید ترجمه در  سفارت عراق رو برای شما انجام می دهد

سفارت سوريه و دارالترجمه عربی

سفارت سوريه ترجمه رسمی عربی و مترجم عربی در تهران

دوستانی که مترجم رسمی عربی و دارالترجمه رسمی عربی جهت ترجمه مدارک برای سفارت سوریه نیاز دارند می توانند با دارالترجمه رسمی عربی  داریان تماس بگیرند . کار ترجمه رسمی زبان عربی  را با تاییدات لازم انجام میدهیم و ترجمه انجام شده را به تایید سفارت سوریه انجام میدهیم.

مترجم عربی

 

آدرس و شماره تماس سفارت سوريه     

۲۰۵۵۳۳۲-۲۰۵۹۰۳۱        

دارالترجمه-امارات-متحده-عربی-تهران-سفارت

دارالترجمه داریان برای سفارت امارات ترجمه عربی یا انگلیسی انجام میدهد و ترجمه عربی یا انگلیسی انجام شده در دارالترجمه داریان را به تایید سفارت امارات متحده عربی میرساند.ترجمه خود را به دارالترجمه داریان بسپارید.آدرس سفارت امارات جهت مراجعه به صورت زیر است

آدرس و شماره تماس سفارت امارت متحده عربی

۴-۸۷۸۱۳۳۳        

وليعصر خيابان وحيد دستجردی شماره ۳۵۵

....................................................................

دارالترجمه سفارت الجزایر

دارالترجمه سفارت الجزایر و مترجم رسم عربی یا فرانسه سفارت الجزایر

 اگر دنبال دارالترجمه برای ترجمه مدارک برای الجزایر می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی عربی یا فرانسه رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های عربی یا فرانسوی شما رو از سفارت الجزایر در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت الجزایر می روید این آدرس سفارت الجزایر در تهران است