آدرس-سفارت-کره-جنوبی-دارالترجمه

 اگر در جستجوی  دارالترجمه رسمی جهت ترجمه مدارک برای کره جنوبی هستید  با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم نامه ها و مکاتبات کره ای شما رو ترجمه می کنیم و ترجمه های شما رو به تایید از سفارت کره جنوبی در تهران میرسانیم .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت کره  می روید این آدرس سفارت کره جنوبی در تهران است

آدرس و شماره تماس سفارت کره جنوبی در تهران              

۴-۸۰۵۴۹۰۰        

ميدان ونک خيابان شيخ بهائی دانشور غربی شماره ۱۸

اگر مدرکی از کره جنوبی دارید که می خواهید در دارالترجمه رسمی در ایران  به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید باید به تایید کنسولی ایران در کره جنوبی برسانید تا قابل ترجمه رسمی در ایران باشد.آدرس کنسولی ایران در کره جنوبی به شرح زیر است.:

آدرس و شماره تماس سفارت ایران در کره جنوبی ...

Iran Embassy , South Korea

726-116, Hannam-dong, Yongsan-ku 
Seoul 
South Korea 
Phone:
+82-2-7937751
Fax:
+82-2-7927052
+82-2-7927053

دارالترجمه رسمی داریان دارالترجمه مورد تایید سفارت کره جنوبی در تهران است .

آدرس
میدان ونک، خ شیخ بهائی، دانشور غربی، پ 18
تلفن تماس
02188054900