ترجمه گواهی بیمه و ترجمه گواهی عدم خسارت

اگر شما مشتری گرامی گواهی از بیمه دارید و می خواهید در دارالترجمه ترجمه رسمی کنید دانستن نکات زیر خالی از لطف نیست

گواهی های صادره از شرکت های  بیمه مانند : بیمه ایران و البرز و معلم و پارسیان و  غیره از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت یا گواهی عدم خسارت با مهر دفاتر نمایندگی شرکتهای بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد .

ترجمه رسمی گواهی های بیمه توسط دارالترجمه به زبان انگلیسی و عربی و آلمانی و ایتالیایی و دیگر زبان های رسمی در دارالترجمه داریان با دارالترجمه تماس بگیرید یا کامنت بزارین  :