دارالترجمه-امارات-متحده-عربی-تهران-سفارت

دارالترجمه مورد تایید سفارت امارات متحده عربی در تهران 

دارالترجمه داریان کلیه ترجمه های رسمی عربی یا انگلیسی را برای سفارت امارات متحده عربی انجام میدهد و در کمترین زمان ممکن کلیه ترجمه های رسمی  عربی یا انگلیسی انجام شده در دارالترجمه داریان را به تایید سفارت امارات متحده عربی میرسانیم .ترجمه خود را به دارالترجمه داریان بسپارید. منتظر تماس شما هستیم

آدرس سفارت امارات جهت مراجعه به صورت زیر است

آدرس و شماره تماس سفارت امارت متحده عربی

021-42792000       

استان تهران، تهران، منطقه ۲، بلوار ایران زمین

....................................................................

Iran Embassy , United Arab Emirates

Abu Dhabi 
P.O. Box 4080
Abu Dhabi 
United Arab Emirates 
Phone:
+971-2-444-7618
Fax:
+971-2-444-8714

آدرس
استان تهران، تهران، منطقه ۲، بلوار ایران زمین
تلفن تماس
021-42792000