دارالترجمه رسمی سفارت عربستان

ترجمه مدارک رسمی برای سفارت عربستان سعودی

دارالترجمه رسمی عربی برای سفارت عربستان

جهت ترجمه مدارک برای سفارت عربستان سعودی به دارالترجمه عربی  نیاز دارید با دارالترجمه رسمی زبان عربی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو به زبان عربی یا انگلیسی انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های عربی یا انگلیسی شما رو از سفارت عربستان سعودی در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت عربستان سعودی می روید این آدرس سفارت عربستان در تهران است

آدرس و شماره تماس سفارت عربستان سعودی در تهران     

22288543

پاسداران خيابان بوستان خيابان نيلوفر شماره ۱

اگر مدرکی رسمی از عربستان سعودی دارید و می خواهید در  دارالترجمه در ایران  به فارسی ترجمه شود  به تایید کنسولی ایران در عربستان برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی در دارالترجمه داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در عربستان به شرح زیر است

آدرس و تماس سفارت ایران در ریاض / عربستان

Iran Embassy , Saudi Arabia

Riyadh 
PO Box 94394 
Riyadh 
Saudi Arabia 
11693 
Phone:
+966-1-4881444
+966-1-4881919
+966-1-4881931
+966-1-4884727
Fax:
+966-1-4881890

آدرس
پاسداران ، بعد از سه راه فرمانیه،‌خ بوستان، خ نیلوفر، پ یک
تلفن تماس
22288543