سفارت سوريه و دارالترجمه عربی

سفارت سوريه ترجمه رسمی عربی و مترجم عربی در تهران

دوستانی که مترجم رسمی عربی و دارالترجمه رسمی عربی جهت ترجمه مدارک برای سفارت سوریه نیاز دارند می توانند با دارالترجمه رسمی عربی  داریان تماس بگیرند . کار ترجمه رسمی زبان عربی  را با تاییدات لازم انجام میدهیم و ترجمه انجام شده را به تایید سفارت سوریه انجام میدهیم.

مترجم عربی

 

آدرس و شماره تماس سفارت سوريه     

۲۰۵۵۳۳۲-۲۰۵۹۰۳۱        

آفریقا، خ آرش، پ 19

………………………………………………………………………

سفارت ایران در سوریه

تلفن :

394601-395602-395603-0078512

Email :

---

سایت :

---

آدرس:

خيابان ژيليابووا-شماره 3 کدپستي 414000

   
 
آدرس
آفریقا، خ آرش، پ 19
تلفن تماس
2-22059031 و 22055332