دارالترجمه سفارت لبنان

سفارت لبنان ترجمه زبان عربی و انگلیسی از لبنان در تهران

دنبال دارالترجمه برای  ترجمه مدارک برای لبنان می گردید؟  با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید ترجمه رسمی عربی و انگلیسی برای ارائه به سفارت لبنان برای شما انجام میدهیم .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های عربی یا انگلیسی شما رو از سفارت لبنان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت لبنان در تهران است

سفارت لبنان آدرس و تماس سفارت لبنان در تهران / ایران       

۸۹۰۶۰۵۱-۸۹۰۸۴۵           

خيابان سپهبد قرنی خيابان شهيد کلانتری شماره ۳۱

در صورتی که مدارکی از لبنان دارید ونیاز است  در دارالترجمه رسمی  در تهران به فارسی ترجمه شود و توسط دادگستری تایید شود و  در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در لبنان برسانید تا ترجمه رسمی در ایران امکان پذیر باشد.آدرس کنسولی ایران در لبنان به شرح زیر است:

سفارت ایران در بیروت / لبنان

Iran Embassy , Lebanon

Bear Hassan 
PO Box 5030 
Beirut 
Lebanon 
Phone:
+961-1-821224
+961-1-865558
+961-1-865559

آدرس
خ سپهبد قرنی،‌خ شهید کلانتری، پ 31
تلفن تماس
88805902