دانلود ترجمه برگه پرداخت حق بیمه

دانلود ترجمه گواهی بیمه

در این صفحه نمونه ترجمه رسمی قبض پرداخت بیمه ( ترجمه رسید پرداخت حق بیمه) را جهت دانلود کاربران محترم سایت قرار دادیم  این نمونه ترجمه به زبان انگلیسی می باشد نمونه ترجمه زبان انگلیسی گواهی پرداخت بیمه تامین اجتماعی 

دانلود ترجمه برگه پرداخت حق بیمه
فایل پیوست
پیوست اندازه
پرداخت حق بيمه.pdf175.73 کیلوبایت 175.73 کیلوبایت