سفارت قطر دارالترجمه

سفارت قطر دارالترجمه عربی مترجم عربی سفارت قطر ترجمه برای سفارت قطر در تهران

سفارت قطر ترجمه عربی و انگلیسی رو تایید می کند دارالترجمه داریان ترجمه عربی و انگلیسی شما را برای سفارت قطر انجام میدهد جهت مراجعه به سفارت قطر و تایید ترجمه ها به آدرس زیر مراجعه کنید.

آدرس و شماره تماس سفارت قطر جهت تایید مدارک ترجمه شده در دارالترجمه ها .دارالترجمه داریان مدارک شما را جهت ارائه به کشور طر ترجمه به عربی نموده و به تایید سفارت قطر در تهران می رساند به آدرس زیر.

بزرگراه آفريقاخيابان گل آذين شماره 4

2051255-6

................................................................................

No. 4, Golazin St, Afrigha Ave 
PO Box 11365 
1631 
Tehran 
Iran 
Phone:
+98-21-22051256
+98-21-22051255
+98-21-22029336
+98-21-22029337
Fax:
+98-21-22056023
+98-21-22058478
Email:
tehran@mofa.gov.qa

................................................................................................................

                                        آدرس و شماره تماس سفارت ایران در قطر
 شما میتوانید از طريق تماس تلفني، نمابر و يا مراجعه حضوری در ساعات معين شده، با روابط عمومي سفارت ايران تماس حاصل فرمایید

·          تلفن: 3-2-1-44831950 (00974)

·         نمابر: 4831665-00974

·         آدرس:دفنه- الحی الدبلوماسی-صندوق پستی: 1633

·         پست الکترونیک:irembsdoha@yahoo.com

آدرس
بزرگراه آفریقا، خ گل آذین ، پ 4
تلفن تماس
6-22051255 و 7-22029336