دارالترجمه رسمی سفارت کويت

سفارت کويت ترجمه عربی رسمی برای سفارت کویت

اگر دنبال دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای کویت می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های عربی یا انگلیسی شما رو از سفارت کویت در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت کویت در تهران است.

آدرس و تماس سفارت کويت در تهران

۹-۸۷۸۵۹۹۷        

خيابان وحيد دستجردی شماره ۳۲۲

................................................................................................

اگر مدرکی از کویت دارید و می خواهید در دارالترجمه به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در کویت برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی در ایران داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در کویت به شرح زیر است.

سفارت کویت در تهران

Iran Embassy , Kuwait

Esteghlal Str. Boneidelghar 
PO Box 4686 
Kuwait City 
Kuwait 
Phone:
+965-2-62867777

آدرس
کویت آفریقا، وحید دستجردی، پ 2/323
تلفن تماس
9-88785997