كارت شناسايي سازمان ها و ارگان ها

ترجمه رسمی كارت شناسايي سازمان ها و ارگان ها  در دارالترجمه ( دفتر ترجمه رسمی ) : 

ترجمه کارت شناسایی به زبان روسی عربی انگلیسی آلمانی ایتالیایی  مترجم رسمی جهت ترجمه کارت شناسایی

ترجمه كارت  شناسايی صادره از ارگانهای دولتی، با مهر و امضا سازمان مربوطه در دارالترجمه رسمی بلامانع است و ترجمه رسمی انجام شده به تایید هم  می رسد. منتظر مراجعه یا تماس شما در دفتر ترجمه داریان هستیم