ترجمه سرفصل بهداشت محیط

ترجمه سرفصل بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط

ترجمه سیلابس رشته بهداشت گرایش حرفه ای و محیط و مبارزه با بیماری

tarjomeh sarfasle behdashe mohit
دانشجویان و فارغ التحصیلانی که نیاز به ترجمه سرفصل (شرح دروس ) رشته بهداشت عمومی و بهداشت خانواده مبارزه با بیماری ها و بهداشت محیط و محیط زیست و مدیریت بیمارستان دارند به اطلاع می رساند  در دارالترجمه داریان غالب این سیلابس ها را در زبان انگلیسی به صورت اماده دارد و اون دسته سرفصل هایی رو هم که ندارد  به صورت فوری به زبان های روسی ،عربی و انگلیسی و فرانسه و آلمانی ترجمه می کند و به تایید مراجع ذیربط می رساند
(Health and Environmental Health and Hospital Management ) 


ترجمه انگلیسی دروس بهداشت عمومی

ترجمه سرفصل دروس مهندسی بهداشت محیط

ترجمه سرفصل گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

ترجمه سرفصل دانشکده بهداشت محیط جیرفت

ترجمه سرفصل فیزیک عمومی بهداشت محیط

ترجمه سرفصل جدید بهداشت محیط

ترجمه سیلابس دروس بهداشت محیط یا عمومی