ترجمه سرفصل های دانشگاهی

بخش ترجمه سرفصل های دانشگاهی دارالترجمه داریان

بخش ترجمه سرفصل های دانشگاهی دارالترجمه داریان  به طورخاص  به کار ترجمه رسمی و غیر رسمی سرفصلهای دانشگاهی (سرفصل دروس-سیلابس )اشتغال دارد متقاضیان توجه داشته باشند برای ترجمه برای ترجمه رسمی سرفصل،باید اصل فارسی  سیلابس دارای  مهر برجسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا شورای عالی انقاب فرهنگی یا مهر برجسته همراه با نامه ترجمه بلامانع از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا به پیوست نامه مجوز ترجمه از  دانشگاه آزاد اسلامی باشددر نهایت  ترجمه انگلیسی ،ایتالیایی یا عربی و یا فرانسه  سیلابس  به تایید وزارت دادگستری (اداره امور مترجمان رسمی )و وزارت امور خارجه(بخش تایید مدارک ) میرسد و تحویل متقاضی  خواهد شد
نکات لازم : برای دریافت اصل مدرک فارسی سرفصل دروس جهت ترجمه  هر رشته بایست دقت شود تا سال تصویب سرفصل دروس مطابق و یا قبل از سال ورود دانشجو به دانشگاه باشد تا دانشجو در تطبیق تعداد واحدهای درسی و دروس پیشنیاز آنها که ممکن است خاص همان سال تحصیلی باشد توسط دانشگاه کشور مقصد (بواسطه عدم مطابقت با کارنامه متقاضی سرفصل) با مشکل مواجه نشود. و ترجمه کارامدی از سرفصل دانشگاهی خود دریافت کند.
کارما
کار اصلی ما در بخش ترجمه سرفصل دانشگاهی دارالترجمه داریان، ترجمه رسمی فوری و با کیفیت، با قیمت رقابتی ارزنتر( سیلابس )سرفصل های دانشگاهی در کلیه رشته ها می باشد

 سرفصل دروس وزارت علوم به انگلیسی

نکته : لازم به یاداوری است ترجمه غیر رسمی سیلابس نیازی به تایید اصل آن ندارد 

برای سفارش ترجمه به صفحه تماس ما بروید.