ترجمه سفارت اسپانيا

سفارت اسپانيا چه مدارکی رو برای ویزای دانشجویی و توریستی ترجمه کنیم؟ دارالترجمه های مورد تایید سفارت اسپانیا

معمولا هم برای ویزای سفارت اسپانیا مدرک شغلی گواهی کار روزنامه رسمی پروانه کسب --- فیش حقوقی و حکم کارگزینی --- پرینت حساب و شناسنامه به زبان اسپانیایی لازم است.

مشتریان محترم دارالترجمه :

آدرس و شماره تماس سفارت اسپانيا در تهران       

سفارت اسپانیا برای تایید هر مدرک 7 یورو میگیرد ، دارالترجمه داریان مدارک شما را میتواند به تاییید سفارت اسپانیا برساند ضمنا سفارت اسپانیا فقط سه شنبه ها تا 12 کار می پذیرد

روز دوشنبه وقت بگیرید و روز سه شنبه از صبح تا ظهر مدارک دریافت می کنند

 و روز چهار شنبه تحویل می دهند

به ازای هر مدرکی 7 یورو دریافت می کنند

 

تلفن نمايندگي: 22568681-22568684
فاکس: 22568015- 22568016
آدرس: دروس، بلوار شهرزاد، خ كماسايي، كوچه اول شرقي، شماره 10
 

Iran Embassy , Spain

28016 Calle Jeres , 5 
Madrid 
Spain 
Phone:
+34-91-9345-0112
+34-91-9345-0116
+34-91-9345-0113
+34-91-9345-0114
Fax:
+34-91-9345-1190

دارالترجمه های مورد تایید سفارت اسپانیا 

دارالترجمه های مورد تایید سفارت اسپانیا

آدرس
تلفن نمايندگي: 22568681-22568684 فاکس: 22568015- 22568016 آدرس: دروس، بلوار شهرزاد، خ كماسايي، كوچه اول شرقي، شماره 10
تلفن تماس
: 22568681-22568684 فاکس: 22568015- 22568016